Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 25.5.2016

Suomalaiset yritykset ulkomailla, lähes 4900 tytäryhtiötä 121 maassa vuonna 2014

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 4870 tytäryhtiöissä 121 maassa vuonna 2014. Henkilöstön määrällä mitattuna tytäryhtiötoiminta ulkomailla keskittyi Eurooppaan ja Aasiaan. Henkilöstöä oli ulkomailla yhteensä vajaat 511 000 henkilöä, joista vajaa puolet työskenteli EU-maissa ja vajaa neljännes Aasiassa ja Oseaniassa. Yksittäisistä maista eniten henkilöstä oli Ruotsissa, Kiinassa, Venäjällä ja Intiassa. Tiedot perustuvat yrityksiltä kerättyihin tietoihin.

Henkilöstö tytäryhtiöissä ulkomailla maaryhmittäin vuonna 2014

Henkilöstö tytäryhtiöissä ulkomailla maaryhmittäin vuonna 2014

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla työllistivät eniten henkilöstä EU-maissa, yhteensä 240 010 henkilöä. Henkilöstön lukumäärän mukaan suurimmat toimialat EU-maissa olivat kone- ja metallituoteteollisuus, 43 740 henkilöä ja tukku- ja vähittäiskauppa, 32 890 henkilöä. Toiseksi eniten henkilöstömäärällä mitattuna suomalaisia tytäryhtiöitä oli Aasiassa ja Oseaniassa, yhteensä runsaat 126 110 henkilöä. Aasiassa ja Oseaniassa eniten henkilöstöä työllistivät elektroniikka- ja sähköteollisuus, 56 540 henkilöä, sekä kone- ja metallituoteteollisuus, 35 770 henkilöä. Yksittäisistä maista henkilöstöä oli eniten Ruotsissa (62 500 henkilöä), Kiinassa (55 520 henkilöä), Venäjällä (43 080 henkilöä) ja Intiassa (32 410 henkilöä).

Tytäryhtiöt ulkomailla investoivat aineelliseen pääomaansa bruttomääräisesti yhteensä runsaat 3,9 miljardia euroa. Investoinneista 66 prosenttia tehtiin Euroopassa ja 20 prosenttia Aasiassa ja Oseaniassa. Euroopassa investoinnit keskittyivät teollisuuden toimialoille, yhteensä vajaat 1,2 miljardia euroa. EU-maissa eniten investoi paperiteollisuus, 398 miljoonaa euroa, ja EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa sähkö-, kaasu- ja vesihuolto, 363 miljoonaa euroa. Aasiassa ja Oseaniassa investoinnit keskittyivät paperiteollisuuteen, 307 miljoonaa euroa, ja tukku- ja vähittäiskauppaan, 179 miljoonaa euroa. Yksittäisistä maista investointeja tehtiin eniten Ruotsissa, 848 miljoonaa euroa. Maailmanlaajuisesti teollisuuden tytäryhtiöt investoivat eniten, yhteensä 2,1 miljardilla eurolla.

Ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli runsaat 137,8 miljardia euroa. Liikevaihto on konsolidoimaton eli luku sisältää mm. konserniyhtiöiden välisen konsernin sisäisen kaupan. Liikevaihdosta 51 prosenttia syntyi EU-maissa ja 18 prosenttia Aasiassa ja Oseaniassa. EU-maissa eniten liikevaihtoa syntyi paperiteollisuudessa, 13,8 miljardia euroa, ja tukku- ja vähittäiskaupassa 13,4 miljardia euroa. Aasiassa ja Oseaniassa liikevaihdoltaan merkittävin toimiala oli elektroniikka- ja sähköteollisuus 8,9 miljardia euroa. Toimialoista teollisuuden liikevaihto, 82,1 miljardia euroa, sekä tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto, 26,0 miljardia euroa, olivat maailmanlaajuisesti suurimmat. Yksittäisistä maista eniten liikevaihtoa oli Ruotsissa 27,8 miljardia euroa.


Lähde: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (293,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 25.05.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4866. 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/stu/2014/stu_2014_2016-05-25_tie_001_fi.html