Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.12.2006

Internetin käyttäjäosuus kasvoi vuoden aikana

Internetiä käytti noin kolme neljästä 15-74-vuotiaasta suomalaisesta keväällä 2006 eli suunnilleen kolme miljoonaa henkilöä. Internetin käytöstä kysyttiin haastattelua edeltävän kolmen kuukauden aikana. Tietokonetta käytti neljä viidestä, joten melkein kaikki tietokoneen käyttäjät käyttävät myös internetiä.

Internetin käyttäjäosuus on lähes sata prosenttia alle 40-vuotiaiden ikäryhmissä, mutta alkaa sitten jyrkästi supistua. 60-74 -vuotiaiden ikäluokassa miehet käyttävät internetiä useammin kuin naiset. Internetiä käytetään edelleen syrjäseuduilla harvemmin kuin taajamissa.

Internetin käyttö kolmen kuukauden aikana, kevät 2006, prosenttia 15-74-vuotiaista ikäryhmittäin

Säännöllisiä internetin käyttäjiä eli sitä vähintään viikoittain käyttäviä oli 71 prosenttia 15-74 -vuotiaista. Yli 74-vuotiaista vain kuusi prosenttia käyttää internetiä. Internetin käytön yleistyminen on jatkunut tasaisena koko väestön tasolla. Ikääntyneiden harjoittama käyttö on kasvanut nopeasti. Keväällä 2006 internetiä käytti 60-74 -vuotiaista 36 prosenttia, kun vuosi sitten tässä ikäluokassa oli käyttäjiä 27 prosenttia.

Kotona internet on käytettävissä 72 prosentilla 15-74-vuotiaista. Alle 40-vuotiaista koti-internet on 84 prosentilla ja yli 40-vuotiaista 62 prosentilla. Työpaikalla internetiä oli käyttänyt 39 prosenttia ja oppilaitoksessa 18 prosenttia. Internetin käyttö yhteiskäyttöpisteissä on pysynyt ennallaan. Internetkahvilassa, yhdistyksen tiloissa, julkisissa palvelupisteissä tai kirjastossa internetiä oli käyttänyt joka kuudes 15-74 -vuotias.

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus 2006. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Sirkiä (09) 1734 2622, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 11.12.2006

Viittausohje:

Tilasto: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2006/sutivi_2006_2006-12-11_tie_001.html