Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.9.2007

Internetiä käytti 79 prosenttia väestöstä vuoden 2007 alussa

Internetiä käytti miltei neljä viidestä 15-74-vuotiaasta suomalaisesta eli yli kolme miljoonaa henkilöä keväällä 2007. Vähintään kerran viikossa internetiä käytti 75 prosenttia väestöstä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen vuosittain puhelinhaastatteluna tekemästä tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimuksesta.

Alle 40-vuotiaista melkein kaikki käyttivät internetiä, mutta 40 ikävuoden jälkeen käyttäjien osuus alkoi vähetä, ja yli 60-vuotiaista internetin www-sivuja selaili vain neljä kymmenestä. Miehistä ja naisista yhtä suuri osuus käytti internetiä, mutta käyttäjäosuudet vaihtelivat jonkin verran ikäluokittain. Vain 60-74 -vuotiaat miehet olivat selvästi aktiivisempia internetin käyttäjiä kuin saman ikäiset naiset.

Internetin käyttö on yleistynyt edellisen vuoden aikana kaksi prosenttiyksikköä koko väestön tasolla. Kasvu oli hitaampaa kuin viiden edeltävän vuoden aikana, jolloin osuuden vuosikasvu oli keskimäärin noin neljä prosenttiyksikköä. Internetkäytön yleistyminen on ollut viime vuosina melko tasaista, joskin aiempaa loivempaa.

Internetin käyttö edellisen kolmen kuukauden aikana, kevät 2000 - 2007 1),
prosenttia 15-74-vuotiaista

Yhä useampi tekee ostoksia verkkokaupasta. Koko väestöstä 32 prosenttia oli tilannut tai ostanut jotakin verkon kautta omaan tai kotitaloutensa käyttöön vuoden 2007 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi 20 prosenttia oli tehnyt verkko-ostoksia joskus aikaisemmin. Verkkokaupasta ostaminen oli suosituinta 30-49-vuotiaiden joukossa, joista joka toinen teki hankintoja. Ikäryhmien väliset erot ovat nettiostajien osuuksissa kaventuneet selvästi vähemmän kuin internetin käyttäjien osuuksissa kuluvana vuosikymmenenä.

Äänestysratkaisuja tehdessä voi nykyään hyödyntää vaalikonetta. Kevään eduskuntavaaleissa äänestäneistä 34 prosenttia oli hyödyntänyt vaalikonetta puolueen tai ehdokkaan valinnassa. Internetiä vähintään viikoittain käyttäneistä äänestäjistä vaalikonetta hyödynsi peräti 45 prosenttia. Noin puolet vaalikonetta käyttäneistä äänestäjistä totesi vaalikoneen lisänneen vaalikiinnostusta ainakin jonkin verran.

Internetiä käytetään edelleen useammin taajaan kuin harvaan asutuilla alueilla, vaikka taajama-asteen mukaiset erot internetin käyttäjäosuuksissa kaventuivat vuosikymmenen alussa. Vuoden 2003 jälkeen ero tiheimmin ja harvimmin asuttujen alueiden välillä on ollut noin kaksikymmentä prosenttiyksikköä. Alle 40-vuotiaat käyttävät internetiä likimain yhtä paljon eri alueilla, kun taas yli 40-vuotiaista internetin www-sivuja selailevat useammin kaupungissa kuin maaseudulla asuvat.

Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus 2007. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Sirkiä (09) 1734 2622 , etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 28.9.2007

Viittausohje:

Tilasto: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2007. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2007/sutivi_2007_2007-09-28_tie_001.html