Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.9.2007

Internet användes av 79 procent av befolkningen i början av år 2007

Våren 2007 använde nästan fyra av fem finländare i åldern 15-74 år internet, dvs. mer än tre miljoner personer. 75 procent av befolkningen använde internet minst en gång per vecka. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av informations- och kommunikationsteknik. Undersökningen görs med hjälp av en årlig telefonintervju.

I åldersgruppen under 40 år använde nästan alla internet, men andelen användare började minska efter 40 år, och bara fyra av tio användare i åldersgruppen över 60 år surfade på webben. En lika stor del av männen och kvinnorna använde internet, men andelen användare varierade något efter åldersklass. Bara männen i åldern 60-74 år var klart aktivare internetanvändare än kvinnorna i samma ålder.

Användningen av internet har ökat med två procentenheter under de föregående 12 månaderna på hela befolkningens nivå. Ökningen var långsammare än under de fem föregående åren, då den årliga ökningen av andelen var i genomsnitt omkring fyra procentenheter. Under de senaste åren har användningen av internet visat en ganska jämn, men mer långsamt stigande ökning än tidigare.

Internetanvändning under januari-april åren 2000-2007 1), procent av 15-74-åringar

Allt fler handlar på nätet. Under det första kvartalet år 2007 hade 32 procent av hela befolkningen beställt eller köpt något för eget eller hushållets bruk via internet. Dessutom hade 20 procent handlat på nätet tidigare. Näthandeln var populärast bland 30-49-åringar, av vilka varannan handlade på nätet. När det gäller andelen personer som näthandlar har skillnaderna mellan åldersgrupperna krympt klart mindre under det innevarande decenniet än när det gäller internetanvändarna.

Vid röstningsbeslut är det nuförtiden möjligt att utnyttja en valmaskin. Av väljarna i vårens riksdagsval hade 34 procent utnyttjat en valmaskin vid val av parti eller kandidat. Av de väljare som använde internet varje vecka utnyttjade rentav 45 procent en valmaskin. Hälften av de väljare som använt en valmaskin uppgav att valmaskinen åtminstone i viss mån ökat intresset för valet.

Internet används fortfarande oftare inom tätt bebyggda områden än glest bebyggda, även om skillnaderna i tätortsgrad i fråga om andelen internetanvändare minskade i början av decenniet. Efter år 2003 har skillnaden mellan tätt och glest bebyggda områden emellanåt varit omkring tjugo procentenheter. Under 40-åringar använder internet i det närmaste lika mycket inom de olika områdena, medan över 40-åringarna surfar på webbsidorna oftare i städerna än på landet.

Källa: Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus (ung. undersökning om användning av informations- och kommunikationsteknik), 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Sirkiä (09) 1734 2622, förnamn.efternamn@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Senast uppdaterad 28.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/2007/sutivi_2007_2007-09-28_tie_001_sv.html