Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

E-handel

Med e-handel, dvs. internethandel, avses köp eller beställning via internet för konsumentens eller hushållets bruk oberoende av om räkningen betalas senare eller om inköpen betalas direkt via nätbanken, med kreditkort, e-betalning eller på annat motsvarande sätt. Internethandel omfattar beställningar som ifyllts på en färdig blankett på internet och som sänds via internet samt handel i webbutiker. I e-handeln ingår inhemsk och utländsk e-handel.

E-utbildning

Vid e-utbildning utnyttjas informationsnätverk. Informationsnätverket kan vara antingen internet eller en organisations interna informationsnätverk, dvs. intranät. Nätverket kan användas för interaktiva studier och interaktiv undervisning samt för informationssökning och -förmedling.

Regelbunden internetanvändning

En person som använt internet minst varje vecka under en tremånadersperiod som föregick undersökningsperioden definieras som regelbunden internetanvändare.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik [e-publikation].
ISSN=2341-8702. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sutivi/kas_sv.html