Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 7.11.2012

Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita


Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus 16–74 -vuotiaasta väestöstä kasvoi vuonna 2012 vain yhden prosenttiyksikön 90 prosenttiin.Verkkokaupan asiakkaiden määrä kasvaa. Kaksi kolmasosaa suomalaisista osti verkosta jotain viimeisen vuoden aikana. Puolet suomalaisista on internetin yhteisöpalveluissa. Tiedot käyvät ilmi kevään 2012 tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksesta.

Internetin käytön ja eräiden käyttötapojen yleisyys 2012

  Käyttänyt internetiä viim. 3 kk aikana Käyttää internetiä yleensä useita kertoja päivässä Käyttänyt verkkopankkia viim. 3 kk aikana Ostanut verkon kautta viim. 3 kk aikana Seurannut jotain yhteisöpalvelua 3 kk aikana Käyttänyt internetiä kannettavalla tietokoneella kodin ja työpaikan ulkopuolella viim. 3 kk aikana Käyttänyt internetiä matkapuhelimella kodin ja työpaikan ulkopuolella viim. 3 kk aikana On älypuhelin omassa käytössä
  %-osuus väestöstä
16-24v 100 80 75 54 86 51 63 64
25-34v 100 88 98 67 80 48 70 69
35-44v 98 74 96 61 58 47 62 66
45-54v 96 68 92 54 39 38 43 50
55-64v 82 44 74 31 22 24 21 30
65-74v 61 26 51 13 10 11 9 15
                 
Miehet 90 66 81 46 44 42 51 54
Naiset 90 61 83 49 53 32 38 45
                 
Yhteensä 90 64 82 47 49 37 45 49

Internetin käyttö yleistyy Suomessa enää tutkimuksen vanhimmassa, 65–74 -vuotiaiden ikäryhmässä. Internetin käyttäjien osuus heistä nousi kahdeksan prosenttiyksikköä 61 prosenttiin vuonna 2012. Koko 16–74 -vuotiaasta väestöstä netin käyttäjien osuus nousi prosenttiyksiköllä 90 prosenttiin. Alle 45-vuotiaiden ikäryhmissä lähes kaikki käyttivät nettiä.

Suomalaiset käyttävät internetiä yhä useammin. 78 prosenttia 16–74 -vuotiasta käytti nettiä päivittäin vuonna 2012. 63 prosenttia oli netissä monta kertaa päivässä. Molemmat osuudet nousivat edellisestä vuodesta. Ahkerimmin netissä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. 88 prosenttia 25–34 -vuotiaista käytti nettiä useasti päivässä.

Suomi on internetin käytössä Euroopan kärkimaiden joukossa. Vain muissa Pohjoismaissa, Alankomaissa ja Luxembourgissa on internetin käyttö hieman yleisempää kuin Suomessa. Vuonna 2011 internetin käyttö oli yleisintä Islannissa, jossa käyttäjien osuus väestöstä oli 95 prosenttia.

Internetin käyttö kannettavalla tietokoneella ja matkapuhelimella kasvaa ja muuttuu yhä säännöllisemmäksi. Vuonna 2012 kolmannes 16-74 -vuotiaista suomalaisista ja lähes puolet alle 45-vuotiaista oli matkapuhelimella internetissä ainakin kerran viikossa muualla kuin kotona tai työpaikalla. Vuotta aiemmin osuus oli ollut 22 prosenttia. Internetin käyttö viikoittain kannettavalla tietokoneella kodin ja työpaikan ulkopuolella lähes kaksinkertaistui 16 prosenttiin vuonna 2012.

Verkkokauppojen asiakkaiden määrä kasvaa nopeasti. Vuoden aikana netistä osti jotain jo 65 prosenttia suomalaisesta. Viimeisten kolmen kuukauden aikana verkosta ostaneiden osuus nousi vuonna neljä prosenttiyksikköä 47 prosenttiin. Nuorista selvästi suurempi osuus ostaa verkosta verrattuna vanhempiin ikäryhmiin. Kaksi kolmasosaa 25-34 -vuotiaista oli ostanut netistä jotain viimeisten kolmen kuukauden aikana. 65–74 -vuotiaista vastaava osuus oli vain reilu kymmenesosa.

Yleisimmin verkosta ostetaan matkailupalveluita, matkalippuja sekä pääsylippuja kulttuuri tilaisuuksiin. Tavaroista ostetuimpia ovat vaatteet ja kengät.

Yhteisöpalvelut (Facebook yms.) ovat Suomessa suosittuja. Keväällä 2012 puolet 16–74 -vuotiaista suomalaisista seurasi vähintään yhtä yhteisöpalvelua, johon olivat rekisteröitynyt jäseneksi. Yhteisöpalvelut saavuttivat nykyisen suosionsa hyvin nopeasti ja suosion kasvu jatkuu edelleen. Yhteisöpalveluita seuranneiden osuus nousi vuonna 2012 edellisestä vuodesta neljä prosenttiyksikköä. Naiset ovat kiinnostuneempia yhteisöpalveluista kuin miehet. 53 prosenttia naisista oli vuonna 2012 seurannut yhteisöpalvelua viimeisten kolmen kuukauden aikana. Miehistä osuus oli 44 prosenttia. Yhteisöpalveluihin osallistuminen on hyvin ikäsidonnaista. Internetin käyttö yleistyy enää 65–74-vuotiaiden ikäryhmässä.


Lähde: Tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (541,4 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 7.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2012/sutivi_2012_2012-11-07_tie_001_fi.html