Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 12. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä

  Hakenut tietoja viranomaisten internetsivuilta Hakenut internetistä virallisia lomakkeita täyttämistä varten 1) Lähettänyt täytettyjä lomakkeita viranomaisille internetin kautta
  %-osuus väestöstä
16-24v 57 49 42
25-34v 78 70 62
35-44v 81 67 63
45-54v 67 50 44
55-64v 51 42 34
65-74v 33 25 21
75-89v 9 8 5
       
Opiskelija 65 55 46
Työllinen 69 56 50
Eläkeläinen 27 20 17
       
Perusasteen koulutus 33 27 22
Keskiasteen koulutus 55 46 40
Korkea-asteen koulutus 78 65 58
       
Pääkaupunkiseutu 71 57 51
Suuret kaupungit 60 51 43
Muut kaupunkimaiset kunnat 54 46 41
Taajaan as/maaseutum. kunnat 48 39 34
       
Miehet 57 48 43
Naiset 56 46 40
       
Kaikki 16-89v 57 47 41
Kaikki 16-74v 61 51 45
1) Kysymystä tarkennettu edellisestä vuodesta.

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2013, Liitetaulukko 12. Internetin käyttö viranomaisasioinnissa 12 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_tau_012_fi.html