Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 14. Internetin käyttö viestintään 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä

  Käyttänyt sähköpostia Käyttänyt internetiä puheluihin tai videopuheluihin Kirjoittanut viestejä internetiin (poislukien sähköpostin kayttö)
  %-osuus väestöstä
16-24v 95 31 90
25-34v 97 35 77
35-44v 94 24 62
45-54v 86 14 36
55-64v 71 15 22
65-74v 54 17 13
75-89v 21 6 2
       
Opiskelija 96 36 89
Työllinen 90 22 51
Eläkeläinen 44 12 12
       
Perusasteen koulutus 59 17 40
Keskiasteen koulutus 79 20 46
Korkea-asteen koulutus 91 25 48
       
Pääkaupunkiseutu 87 29 55
Suuret kaupungit 81 25 51
Muut kaupunkimaiset kunnat 78 21 45
Taajaan as/maaseutum. kunnat 69 13 35
       
Miehet 78 23 44
Naiset 77 19 46
       
Kaikki 16-89v 77 21 45
Kaikki 16-74v 83 22 49

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2013, Liitetaulukko 14. Internetin käyttö viestintään 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 12.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_tau_014_fi.html