Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Tiedostojen jakaminen sähköisesti viimeisten 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä

  Jakanut teksti-, kuva-, musiikki- tai muita tiedostoja sähköpostin liitetiedostoina Jakanut teksti-, kuva-, musiikki- tai muita tiedostoja sähköisesti omien kotisivujen tai yhteisöpalvelun kautta Jakanut teksti-, kuva-, musiikki- tai muita tiedostoja internetin henkilökohtaisenlevytilan kautta Jakanut teksti-, kuva-, musiikki- tai muita tiedostoja ulkoisten tallennusvälineen avulla Ei ole jakanut yksityistarkoituksessa teksti-, kuva-, musiikki tai muita tiedostoja viimeisten 3 aikana
  %-osuus väestöstä
16-24v 48 57 16 40 22
25-34v 59 56 20 36 21
35-44v 55 41 13 30 33
45-54v 39 21 7 20 49
55-64v 27 11 3 15 54
65-74v 18 5 2 8 45
75-89v 6 1 1 3 20
           
Opiskelija 54 36 8 22 36
Työllinen 46 58 23 45 18
Eläkeläinen 14 33 10 26 40
           
Perusasteen koulutus 22 26 6 17 33
Keskiasteen koulutus 35 28 10 22 41
Korkea-asteen koulutus 54 31 11 28 34
           
Pääkaupunkiseutu 50 39 13 28 30
Suuret kaupungit 43 33 13 26 32
Muut kaupunkimaiset kunnat 37 27 7 23 37
Taajaan asutut / maaseutumaiset kunnat 28 20 6 17 42
           
Miehet 38 26 12 25 38
Naiset 37 31 7 20 35
           
Kaikki 16-89v 38 28 9 23 36
Kaikki 16-74v 41 31 10 25 38

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 09 1734 3448, Perttu Melkas 09 1734 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 7.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2013, Liitetaulukko 23. Tiedostojen jakaminen sähköisesti viimeisten 3 kk aikana iän, toiminnan, koulutusasteen, asuinpaikan kaupunkimaisuuden ja sukupuolen mukaan 2013, %-osuus väestöstä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2013/sutivi_2013_2013-11-07_tau_023_fi.html