Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 29. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa asioinnissa 2016, %-osuus väestöstä 1)

  Hakenut tietoja viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien internetsivuilta Hakenut internetistä virallisen lomakeen täyttääkseen sen Lähettänyt täytettynyt virallisen lomakkeen internetin kautta
%-osuus väestöstä
16-24v 84 73 62
25-34v 92 82 84
35-44v 91 75 74
45-54v 82 68 64
55-64v 70 52 48
65-74v 48 33 30
75-89v 16 13 9
 
Opiskelija 88 79 67
Työllinen 84 70 68
Eläkeläinen 38 26 23
 
Perusasteen koulutus 49 38 32
Keskiasteen koulutus 74 59 57
Korkea-asteen koulutus 90 77 75
 
Pääkaupunkiseutu 81 72 68
Suuret kaupungit 76 62 60
Muut kaupunkimaiset kunnat 72 58 55
Taajaan as/maaseutum. kunnat 61 47 44
 
Miehet 71 59 57
Naiset 72 58 54
 
Kaikki 72 58 55
1) Viimeisen 12 kuukauden aikana

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 9.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2016, Liitetaulukko 29. Internetin käyttö viranomaisten tai julkisten palveluiden tarjoajien kanssa asioinnissa 2016, %-osuus väestöstä 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2016/sutivi_2016_2016-12-09_tau_029_fi.html