Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Matkapuhelimella ostaminen

Matkapuhelimella internetistä tilaamisella tai ostamisella tarkoitetaan tässä verkkokaupoista puhelimella tehtäviä hankintoja. Tarkasteluun ei sisälly mobiilimaksaminen, jossa puhelinta käytettään vain ostosten maksamiseen sen kortinlukijaominaisuuden vuoksi. Ylipäätään maksutapaa ei tutkimuksessa pidetä verkko-ostamisen kriteerinä. Puhelimella tehtyä verkko-ostamista ja mobiilimaksamista voi olla joissakin tapauksissa vaikea erottaa toisistaan, esimerkiksi matkalippujen ostamisessa yhteydessä.

Matkapuhelimella internetissä tilaaminen tai ostaminen on moninkertaistunut kuluneen vuosikymmenen aikana. Asiaa selvitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012 ja sen jälkeen joka toinen vuosi. Vuoden 2012 tutkimuksessa on kaksi poikkeamaa suhteessa myöhempiin vuosiin. Tuolloin kysyttiin ostoista ja tilauksista internetissä matkapuhelinten tai muiden vastaavan kokoisten pienlaitteiden, kuten esimerkiksi MP3-soitinten avulla. Myöhemmin on kysytty vain ostamista matkapuhelimella. Muiden pienlaitteiden merkitys on kuitenkin niin marginaalinen, ettei kysymystavan muutosta tarvitse ottaa huomioon.

Toiseksi, vuonna 2012 kysely rajautui 16–74-vuotiaisiin. Myöhemmissä tiedonkeruissa mukana olevan 75–89-vuotiaiden ikäryhmän puuttuminen ei ole merkityksellistä, koska tämä ikäryhmä ei käyttänyt vuosina 2014 ja 2016 lainkaan matkapuhelinta verkko-ostoihin. Toki myös vuonna 2012 on otettava prosenttiosuuksia laskettaessa huomioon väestö 89-vuotiaisiin saakka vertailtavuuden mahdollistamiseksi. Vasta vuonna 2018 vanhimmassa ikäryhmässä näkyy matkapuhelimella verkko-ostoja tehneitä – prosentti ikäryhmästä.

Matkapuhelimella internetistä ostaminen oli vielä harvinaista vuonna 2012. Ostajia oli vain viisi prosenttia väestöstä. Siitä lähtien ostajien osuus on kasvanut keskimäärin 30 prosentin vuosivauhtia vuoteen 2018 niin, että jo neljännes 16–89-vuotiaista on vuoden aikana ostanut jotain matkapuhelinta käyttäen.

Alle 45-vuotiaista lähes puolet on tehnyt vuoden aikana verkko-ostoja. Vuoteen 2016 saakka tämän ikäryhmän ostaminen yleistyi suhteellisesti nopeammin kuin vanhemmassa ikäryhmissä. Viime vuosina matkapuhelimella ostaminen on yleistynyt tasaisesti kaikissa ikäryhmissä. Miesten ja naisten välillä erot ovat pieniä. Alle 35-vuotiaat naiset ostavat hieman useammin matkapuhelimen avulla kuin miehet ja yli 55-vuotiaissa tilanne on päinvastainen. Kuvatun kaltainen uusien tietotekniikan käyttötapojen yleistyminen on tyypillistä yleisemminkin. Tosin uusien käyttötapojen omaksumisen terävin kärkijoukko koostuu useimmiten nuorista, hyvin koulutetuista miehistä.

Kuvio 4. Tehnyt matkapuhelimella internetissä ostoja viimeisen 12 kuukauden aikana, %-osuus väestöstä iän mukaan

Kuvio 4. Tehnyt matkapuhelimella internetissä ostoja viimeisen 12 kuukauden aikana, %-osuus väestöstä iän mukaan

.

Matkapuhelimella tehdyt verkko-ostot yleistyvät nopeasti erityyppisissä tuoteryhmissä. Tutkimusjakson alussa digitaalisten tuotteiden kuten esimerkiksi internetissä kuunnellun tai sen kautta ladatun musiikin ostaminen matkapuhelimella oli yleistynyt muita tuoteryhmiä nopeammin. Sen jälkeen tavaroiden ja palveluiden kuten matka- ja pääsylippujen ostaminen on yleistynyt nopeammin.

.

Kuvio 5. Matkapuhelimella internetissä tehtyjen ostojen jakautuminen tuoteryhmittäin, %-osuus 16-89-vuotiaista

Kuvio 5. Matkapuhelimella internetissä tehtyjen ostojen jakautuminen tuoteryhmittäin, %-osuus 16-89-vuotiaista

Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 4.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2018, 3. Matkapuhelimella ostaminen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-04_kat_003_fi.html