Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 4.12.2018

Internetiä käytetään yhä yleisemmin matkapuhelimella – myös ostosten tekemiseen

Vuonna 2018 internetiä käytti 16–89-vuotiaista suomalaisista 89 prosenttia ja 76 prosenttia monta kertaa päivässä. Yleisimmin internetiä käytetään matkapuhelimella, 75 prosenttia väestöstä. Neljännes oli ostanut jotain internetistä matkapuhelimella. Kahdeksan prosenttia suomalaisista oli vuokrannut majoitusta yksityishenkilöltä netin välisivustojen kautta. Vain kolme prosenttia oli menettänyt puhelimestaan tietoja haittaohjelman seurauksena.

Internetin käytön ja eräiden käyttötarkoituksien yleisyys 2018

  Käyttänyt internetiä 1) Käyttää internetiä yleensä useita kertoja päivässä Käyttänyt internetiä puheluihin tai videopuheluihin 1) Älypuhelin omassa käytössä Seurannut jotain yhteisöpalvelua 1) Ostanut jotain verkosta 1) Vuokrannut majoitusta suoraan yksityishenkilöltä majoituksen välitykseen erikoistuneen sivuston kautta (esim. Airbnb) 2) Ostanut matkapuhelimella internetistä jotain 2)
  %-osuus väestöstä
16-24 100 98 62 99 93 56 9 39
25-34 99 97 54 97 87 72 16 50
35-44 100 96 56 96 84 76 13 46
45-54 98 87 42 90 71 56 10 21
55-64 93 72 33 80 46 32 4 9
65-74 78 47 21 59 29 17 2 3
75-89 40 19 9 24 10 7 0 1
                 
Miehet 90 78 41 81 58 47 8 25
Naiset 88 74 40 79 64 46 8 25
                 
Kaikki 89 76 40 80 61 47 8 25
1) Viimeisten kolmen kuukauden aikana.
2) Viimeisten 12 kuukauden aikana.

89 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käyttää internetiä. Käyttäjien osuus kasvoi vuonna 2018 vain vanhimmissa ikäryhmissä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö ‑tutkimuksesta. Suomalaiset käyttävät internetiä yleisimmin matkapuhelimellaan. 75 prosenttia 16–89-vuotiasta oli ollut internetissä kännykällä viimeisen kolmen kuukauden aikana. Toiseksi yleisimmin nettiä käytetään kannettavalla tietokoneella (65 %). Tablettitietokoneella internetiä oli käyttänyt 41 prosenttia.

Suomalaiset käyttävät internetiä asioiden hoitamiseen, viestintään, medioiden seuraamiseen ja tiedonhakuun. Asioinnista yleisintä on verkkopankin käyttö. Vuonna 2018 verkkopankkia oli viimeisen kolmen kuukauden käyttänyt 83 prosenttia 16–89-vuotiaista. Netin kautta oli viimeisten kolmen kuukauden aikana ostanut tavaroita tai palveluita 47 prosenttia väestöstä.

Matkapuhelimella internetistä ostamisen yleisyys on moninkertaistunut kuluneen vuosikymmenen aikana. Vuonna 2018 neljännes 16–89-vuotiaista osti vuoden aikana jotain matkapuhelinta käyttäen. Alle 45-vuotiaista lähes puolet oli tehnyt vuoden aikana ostoksia verkosta puhelimellaan. Viime vuosina matkapuhelimella ostaminen on yleistynyt tasaisesti kaikissa ikäryhmissä.

Matkapuhelimien tietoturvan merkitys on korostunut. Toteutuneet tietoturvariskit ovat Suomessa kuitenkin hyvin harvinaisia. Vain kolme prosenttia 16–89-vuotiaista henkilöistä, joilla on älypuhelin käytössä, oli joskus menettänyt puhelimestaan tietoja saatuaan siihen viruksen tai muun haittaohjelman. 70 prosentilla älypuhelimen käyttäjistä oli puhelimessaan tietoturvaohjelma tai ‑palvelu. Suomalaiset pitävät melko yleisesti huolta yksityisyydestään. 66 prosenttia älypuhelimen käyttäjistä oli rajoittanut sovellusten pääsyä henkilökohtaisiin tietoihinsa.

Yhteisöpalvelut ovat Suomessa edelleen suosittuja. 61 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista oli seurannut jotain yhteisöpalvelua viimeisen kolmen kuukauden aikana. Yhteisöpalvelujen käyttö on hyvin ikäsidonnaista. 93 prosenttia 16–24-vuotiaista käytti yhteisöpalvelua ja 25–34-vuotiaista 87 prosenttia.

Jakamistalous kasvaa Suomessa, mutta kovin yleistä se ei vielä ole. Vuonna 2018 lyhytaikaisen majoituksen vuokraaminen yksityishenkilöltä internetissä jakamistalousalustan kautta yleistyi edellisestä vuodesta kolme prosenttiyksikköä, kahdeksaan prosenttiin 16–89-vuotiaasta väestössä. Vastaavasti yksityishenkilöiden tarjoamia kyytejä oli käyttänyt viimeisen 3 kk aikana neljä prosenttia 16–89-vuotiaista.


Lähde: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimus 2018, Tilastokeskus

Lisätietoja: Rauli Kohvakka 029 551 3448, Perttu Melkas 029 551 2511, tietoyhteiskunta.info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (533,3 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 4.12.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2018/sutivi_2018_2018-12-04_tie_001_fi.html