Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.4.2012

Syntyvyys aleni hieman

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan syntyvyys aleni hieman edellisvuodesta ja samalla katkesi vuodesta 2007 alkanut syntyvyyden lievä nousu. Vuoden 2011 hedelmällisyyden vallitessa nainen synnyttäisi keskimäärin 1,83 lasta. Syntyvyys on ollut vuodesta 1969 lähtien alle väestön uusiutumistason, joka on noin 2,1 lasta naista kohden.

Kokonaishedelmällisyysluku 1900–2011

Kokonaishedelmällisyysluku 1900–2011

Syntyneiden määrä jäi vähän alle 60 000:n ollen 59 961 lasta. Vuonna 2011 lapsia syntyi 1 019 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Äidin iän mukaan tarkasteltuna alle 34-vuotiaiden synnyttäjien määrä oli selvästi pienempi kuin vuotta aiemmin. Tämän vuoksi ensisynnyttäjiä mutta myös toisen lapsen synnyttäjiä oli edellisvuotta vähemmän. Toisaalta vähintään kolmannen lapsen synnyttäjiä oli puolestaan edellisvuotta hieman enemmän, mikä lievensi syntyneiden määrän pienenemistä.

Synnyttäjät olivat vuonna 2011 keskimäärin hieman vanhempia kuin vuotta aiemmin. Kaikkien synnyttäneiden keski-ikä nousi kahdella kymmenyksellä ollen 30,3 vuotta. Sen sijaan ensisynnyttäjien keski-ikä nousi vain yhdellä kymmenyksellä 28,4 ikävuoteen. 2000-luvulla ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut 0,8 vuodella.

Vuonna 2011 syntyvyys oli 13 maakunnassa koko maan syntyvyyttä korkeampi kokonaishedelmällisyysluvulla mitaten. Suhteellisesti eniten lapsia syntyi Pohjanmaan maakunnissa: Keski-Pohjanmaalla, 2,37, Pohjois-Pohjanmaalla, 2,33 ja Etelä-Pohjanmaalla, 2,17. Vain näissä kolmessa maakunnassa syntyvyys on väestön uusiutumistason yläpuolella. Alhaisin syntyvyys oli Uudenmaan maakunnassa, keskimäärin 1,65 lasta naista kohden.

Elävänä syntyneiden määrä, kokonaishedelmällisyysluku ja elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 2002–2011

Vuosi 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Elävänä syntyneiden määrä   55 555    56 630   57 758   57 745   58 840   58 729   59 530   60 430   60 980   59 961
Kokonaishedelmällisyysluku 1,72 1,76 1,80 1,80 1,84 1,83 1,85 1,86 1,87 1,83
Elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 29,9 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,1 30,1 30,1 30,3
1. elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 27,7 27,9 27,8 27,9 28,0 28,1 28,2 28,2 28,3 28,4

Lähde: Väestö- ja kuolemansyytilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander (09) 1734 3250, vaesto.tilasto@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (283,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 13.4.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2391. 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/synt/2011/synt_2011_2012-04-13_tie_001_fi.html