Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 11.4.2017

Syntyneiden määrän väheneminen entistä jyrkempää

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2016 syntyi 52 814 lasta. Syntyneiden määrä on nyt pienentynyt kuutena vuonna peräkkäin. Syntyneitä oli 2 658 lasta eli 4,8 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Tämä vuosittainen lasku on suhteellisesti mitattuna suurin 1970-luvun alun jälkeen.

Elävänä syntyneet 1971–2016

Elävänä syntyneet 1971–2016

Kun syntyneiden määrä suhteutetaan synnytysikäisiin naisiin, voidaan tarkastella syntyvyyttä. Syntyvyyden mittaamisessa käytetään yleisesti kokonaishedelmällisyyslukua, joka kertoo, kuinka monta lasta nainen synnyttäisi elämänsä aikana, jos ikäryhmittäiset hedelmällisyysluvut pysyisivät laskentavuoden tasolla.

Syntyneiden määrän lisäksi syntyvyys laski edelleen vuonna 2016. Vuoden 2016 syntyvyyden mukaan nainen synnyttäisi keskimäärin 1,57 lasta. Edellisen vuoden kokonaishedelmällisyysluku oli 1,65 lasta naista kohti. Viimeksi syntyvyys on ollut 1,57:ttä pienempi vuonna 1973, jolloin se oli 1,50, mikä on kaikkien aikojen matalin luku. Syntyvyys on ollut vuodesta 1969 lähtien alle väestön uusiutumistason, joka on 2,1 lasta naista kohden.

Edelliseen vuoteen verrattuna syntyvyys aleni lähinnä alle 38-vuotiailla naisilla, selvimmin 30-vuotiailla. Vuonna 2016 esikoisen synnyttäneet olivat keskimäärin 29,1 vuoden ikäisiä. Keski-ikä nousi 0,3 vuodella edellisvuodesta ja 10 vuodessa se on noussut 1,0 vuodella. Vastaavasti kaikkien synnyttäneiden keski-ikä nousi edellisestä vuodesta 0,2 vuotta, 30,8:een, mutta 10 viime vuoden aikana se on noussut 0,8 vuotta.

Syntyvyys nousi vain kolmessa maakunnassa

Syntyvyys oli 13 maakunnassa koko maan syntyvyyttä korkeampi. Vuoden 2016 syntyvyyden mukaan eniten lapsia syntyisi Pohjanmaan maakunnissa: Keski-Pohjanmaalla keskimäärin 2,13 lasta naista kohden ja Etelä-Pohjanmaalla sekä Pohjois-Pohjanmaalla 1,91. Vähiten lapsia syntyisi Uudenmaan maakunnassa, keskimäärin 1,45 lasta naista kohden. Ainoa maakunta, jossa syntyvyys oli vuonna 2016 väestön uusiutumistason yläpuolella, oli Keski-Pohjanmaa.

Vaikka syntyvyys aleni koko maan tasolla, kolmessa maakunnassa se nousi. Kainuun maakunnassa syntyvyys nousi 1,68 lapsesta 1,79 lapseen eli 6,2 prosenttia. Ahvenanmaalla syntyvyys nousi 6,1 prosenttia ja Keski-Pohjanmaalla 5,8 prosenttia. Muutos selittyy osaksi sillä, että varsinkin Keski-Pohjanmaalla ja Kainuussa syntyvyys oli laskenut edellisenä vuonna jyrkästi ja nyt nousi hieman.

Etelä-Karjalan maakunnassa syntyvyys aleni 1,68 lapsesta 1,52 lapseen naista kohden kokonaishedelmällisyysluvulla mitaten. Luku pieneni 9,6 prosenttia edellisvuodesta, mikä oli suurin suhteellinen väheneminen maakunnittain. Pohjois-Savon maakunnassa syntyvyys aleni suhteellisesti toiseksi eniten, 8 prosenttia. Pohjois-Savossa syntyvyys aleni 1,68 lapsesta 1,54 lapseen naista kohden.

Syntyvyys korkein Seinäjoella ja matalin Helsingissä

Vähintään 50 000 asukkaan kunnista korkein syntyvyys oli Seinäjoella, jossa kokonaishedelmällisyysluku oli 1,87 viisivuotisjaksolla 2012–2016. Seuraavaksi korkein se oli Oulussa, 1,84, kolmanneksi korkein Porvoossa, 1,82, ja neljänneksi korkein Espoossa 1,80. Koko maan luku viisivuotisjaksolla oli 1,69.

Vastaavasti matalin syntyvyys oli jaksolla 2012–2016 Helsingissä, jossa kokonaishedelmällisyysluku oli 1,30. Turussa luku oli 1,32 ja Tampereella 1,40. Myös kaikkien kuntien vertailussa viimeksi mainittujen kaupunkien syntyvyys oli matalimpien joukossa.

Elävänä syntyneiden määrä, kokonaishedelmällisyysluku ja elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 2007–2016

Vuosi 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Elävänä syntyneiden määrä   58 729   59 530   60 430   60 980   59 961   59 493   58 134   57 232   55 472 52 814
Kokonaishedelmällisyysluku 1,83 1,85 1,86 1,87 1,83 1,80 1,75 1,71 1,65 1,57
Elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 30,0 30,1 30,1 30,1 30,3 30,3 30,4 30,5 30,6 30,8
1. elävän lapsen synnyttäneiden keski-ikä 28,1 28,2 28,2 28,3 28,4 28,5 28,6 28,6 28,8 29,1

Lähde: Syntyneet 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (302,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 11.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Syntyneet [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2391. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/synt/2016/synt_2016_2017-04-11_tie_001_fi.html