Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.6.2011

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat huhtikuussa yli neljänneksen vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2011 huhtikuussa 28,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-huhtikuussa uudet tilaukset kasvoivat 26,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilausten kasvu jatkui huhtikuussa voimakkaana. Voimakkainta kasvu oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli peräti 53,4 prosenttia edellisvuotta suurempi. Suuri kasvu selittyy osittain vertailuvuoden heikolla tilanteella. Tilaukset kasvoivat kemianteollisuudessa 19,3 ja tekstiiliteollisuudessa 3,7 prosenttia. Tilaukset vähenivät paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 13,3 prosenttia. Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät ensimmäistä kertaa jollakin tarkastelluista päätoimialoista sitten tammikuun 2010.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan. On myös huomioitava se, ettei peruuntuneita tilauksia oteta huomioon uusien tilauksien laskennassa.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 04/2010-04/2011 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 04/2010-04/2011 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain noin 400 - 430 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2005 (2005=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2011, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen (09) 1734 3331, Kari Rautio (09) 1734 2479, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (290,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.6.2011

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. huhtikuu 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/teul/2011/04/teul_2011_04_2011-06-10_tie_001_fi.html