Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Kuvaus

Teollisuuden uudet tilaukset indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta joiden tuotanto on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Teollisuuden uusien tilauksien indeksin tehtävänä on antaa nopeasti ja luotettavasti tietoa uusien tilauksien kehityksestä. Lisäksi tilaston kautta saadaan tietoa tulevasta tuotannon ja liikevaihdon kehityksestä. Laskenta perustuu muutosestimointiin. Toimialoittainen summa lasketaan niiden yritysten tiedoista, joilla on vertailukelpoinen tieto sekä tarkasteltavalta kuukaudelta että edellisen vuoden vastaavalta kuukaudelta. Näin saaduista summista lasketaan toimialalle vuosimuutos. Vuosimuutoksen laskennassa otetaan huomioon myös yritysjärjestelyt ja toimialojen muutokset. Tällä vuosimuutoksella korotetaan edellisen vuoden vastaavan kuukauden uusien tilauksien indeksiä. Karkeamman toimialatason indeksit lasketaan painottamalla uusien tilausten toimialaluokituksen 2-numerotason indekseistä. Painoina käytetään 2-numerotason estimaatteja koko populaation uusien tilauksien arvoista. Uusimmat indeksiluvut voivat tarkentua viimeisimmän 12 kuukauden osalta aineiston täydentyessä ja yritysten oikaistessa tietojaan. Aineistosta laaditut tilastot ja indeksit ovat julkisia; kuitenkin sillä rajoituksella, ettei näistä voida päätellä yksittäisen yrityksen tietoja.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/teul/meta.html