Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Teollisuuden uudet tilaukset 2022, tammikuu

Julkaistu: 10.9.2012

Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät heinäkuussa 3,6 prosenttia vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2012 heinäkuussa 3,6 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-heinäkuussa tilaukset vähenivät 9,7 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Tarkastelluista päätoimialoista tilaukset kasvoivat tekstiiliteollisuudessa 17,1 prosenttia, kemianteollisuudessa 16,8 prosenttia ja paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 7,2 prosenttia. Metalliteollisuudessa puolestaan tilaukset vähenivät 13,2 prosenttia vuoden takaiseen heinäkuuhun verrattuna.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 7/2011-7/2012 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 7/2011-7/2012 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain noin 400 - 430 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2005 (2005=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2012, heinäkuu Tilastokeskus

Lisätietoja: Eetu Toivanen 09 1734 3331, Janna Räisänen 09 1734 2967, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (288,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.9.2012

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. heinäkuu 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/teul/2012/07/teul_2012_07_2012-09-10_tie_001_fi.html