Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.1.2014

Teollisuuden uudet tilaukset vähenivät marraskuussa vuoden takaisesta

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2013 marraskuussa 16,3 prosenttia pienempi kuin vuotta aikaisemmin. Tammi-marraskuussa tilaukset vähenivät 6,9 prosenttia vuoden takaisesta.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos edellisestä vuodesta (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Uudet tilaukset vähenivät kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Tilaukset vähenivät eniten metalliteollisuuden toimialalla, jolla uusia tilauksia oli 21,6 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tekstiiliteollisuuden toimialalla laskua oli 8,8 prosenttia, kemianteollisuudessa 8,0 prosenttia ja paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 4,5 prosenttia verrattuna vuoden 2012 marraskuuhun.

Metalliteollisuuden uusien tilauksien suuri pudotus johtuu suurimmaksi osaksi siitä, että vertailuajankohdalle marraskuussa 2012 on kirjattu yksi suuri tilaus. Tämän tilauksen tuotanto jakautuu monelle kuukaudelle ja siksi teollisuustuotannon volyymi-indeksin marraskuun tiedoissa ei ole vastaava pudotusta kuin teollisuuden uusissa tilauksissa.

Tilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 11/2012-11/2013 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uusien tilauksien muutos toimialoittain 11/2012-11/2013 (alkuperäinen sarja), % (TOL 2008)

Teollisuuden uudet tilaukset -indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta, joiden tuotannon on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla. Tilasto perustuu harkinnanvaraiseen otokseen, jonka perushavaintoyksikkönä on yritys tai toimialayksikkö. Otokseen kuuluu kuukausittain 400 - 450 yritystä tai näiden toimialayksikköä. Indeksipistelukuja ja vuosimuutosprosentteja julkaistaan kuukausittain viideltä toimialalta. Aikasarjat alkavat tammikuusta 2005 ja aikasarjojen perusvuotena on 2010 (2010=100). Tilaston tarkempi kuvaus ja laskentamenetelmä löytyvät tilaston kotisivujen laatuselosteesta.


Lähde: Teollisuuden uudet tilaukset 2013, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pauliina Peltonen 09 1734 2585, Eetu Toivanen 09 1734 3331, volyymi.indeksi@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (279,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 10.1.2014

Viittausohje:

Tilasto: Teollisuuden uudet tilaukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6710. marraskuu 2013. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/teul/2013/11/teul_2013_11_2014-01-10_tie_001_fi.html