Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 3. neljännes 2018

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 103,8 0,3 1,7
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 103,1 0,6 2,7
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 106,8 0,7 2,5
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,0 0,1 0,9
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 104,4 0,4 1,5
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 103,9 0,2 1,7
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 101,4 0,0 -0,2
P KOULUTUSPALVELUT 105,3 5,0 4,7
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 105,8 0,0 2,3
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 103,3 -0,5 0,7
S MUUT PALVELUT 103,4 -0,2 1,7
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 101,0 0,3 1,1
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 98,6 -3,8 -3,8
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 104,6 1,0 4,0
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 100,7 -3,8 1,2
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 104,0 1,1 3,7
52.10 Varastointipalvelut 111,8 2,1 5,6
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 96,6 0,6 -0,5
53 Posti- ja kuriiripalvelut 122,3 0,7 9,7
53.10 Postin yleispalvelut 124,9 0,8 10,3
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 108,0 0,5 6,1
56 Ravitsemispalvelut 104,9 0,2 1,8
58 Kustannuspalvelut 106,1 0,1 2,0
61 Televiestintäpalvelut 100,9 0,4 -1,0
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,7 0,0 1,4
68.20A Toimistotilojen vuokrat 102,7 0,1 1,1
68.20B Liiketilojen vuokrat 101,4 0,2 1,1
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 104,0 0,2 -0,5
69.10 Lakiasiainpalvelut 109,3 1,5 3,4
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 101,3 -0,5 -2,5
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 104,7 0,4 1,7
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 101,1 1,6 2,3
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 103,6 -0,2 1,1
73.1 Mainospalvelut 103,6 -0,2 0,9
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 98,3 -0,5 -2,2
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 102,9 0,5 2,0
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 104,1 0,2 1,2
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 105,2 0,1 1,3
81.2 Siivouspalvelut 103,4 0,3 1,2
85 Koulutuspalvelut 105,3 5,0 4,7
86 Terveydenhuoltopalvelut 105,8 0,0 2,3
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 110,9 0,1 2,8
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 99,9 -0,8 -0,2
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 105,2 0,5 3,1
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 100,4 -1,7 1,3

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2018, lokakuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 26.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. lokakuu 2018, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 3. neljännes 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2018/10/thi_2018_10_2018-11-26_tau_023_fi.html