Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 3:e kvartalet 2018

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 103,8 0,3 1,7
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 103,1 0,6 2,7
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 106,8 0,7 2,5
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,0 0,1 0,9
L FASTIGHETSTJÄNSTER 104,4 0,4 1,5
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 103,9 0,2 1,7
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 101,4 0,0 -0,2
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 105,3 5,0 4,7
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 105,8 0,0 2,3
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 103,3 -0,5 0,7
S ANDRA TJÄNSTER 103,4 -0,2 1,7
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 101,0 0,3 1,1
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 98,6 -3,8 -3,8
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 104,6 1,0 4,0
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 100,7 -3,8 1,2
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 104,0 1,1 3,7
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 111,8 2,1 5,6
52.24 Tjänster avseende godshantering 96,6 0,6 -0,5
53 Postbefordran och kurirtjänster 122,3 0,7 9,7
53.10 Postbefordran via nationella posten 124,9 0,8 10,3
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 108,0 0,5 6,1
56 Bar- och restaurangtjänster 104,9 0,2 1,8
58 Förlagstjänster 106,1 0,1 2,0
61 Telekommunikation 100,9 0,4 -1,0
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,7 0,0 1,4
68.20A Hyror för kontorslokaler 102,7 0,1 1,1
68.20B Hyror för affärslokaler 101,4 0,2 1,1
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 104,0 0,2 -0,5
69.10 Juridiska tjänster 109,3 1,5 3,4
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 101,3 -0,5 -2,5
70.2 Företagsrådgivningstjänster 104,7 0,4 1,7
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 101,1 1,6 2,3
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 103,6 -0,2 1,1
73.1 Reklamtjänster 103,6 -0,2 0,9
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 98,3 -0,5 -2,2
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 102,9 0,5 2,0
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 104,1 0,2 1,2
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 105,2 0,1 1,3
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 103,4 0,3 1,2
85 Tjänster avseende utbildning 105,3 5,0 4,7
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 105,8 0,0 2,3
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 110,9 0,1 2,8
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 99,9 -0,8 -0,2
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 105,2 0,5 3,1
96.01 Tvätteritjänster 100,4 -1,7 1,3

Källa: Producentprisindex 2018, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2018, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 3:e kvartalet 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/10/thi_2018_10_2018-11-26_tau_023_sv.html