Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

Producentprisindexen mäter utvecklingen av varupriser ur företagens synvinkel. Under producentprisindexen produceras fem olika index: - Producentprisindex för industrin - Exportprisindex - Importprisindex - Basprisindex för hemmamarknadsvaror - Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter (f.d. Partiprisindex) Alla ovan nämnda index mäter prisutvecklingen på ett sätt som avviker från varandra, eftersom prisbegreppen och de näringsgrenar som ingår i indexen varierar efter index.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/meta_sv.html