Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 1. neljännes 2020

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,9 0,4 1,1
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 105,2 0,2 0,8
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 109,2 0,1 1,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 105,0 -0,1 0,4
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 106,6 0,2 1,4
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,8 0,1 1,2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,2 0,0 0,1
P KOULUTUSPALVELUT 106,0 -0,7 0,4
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 113,2 3,4 3,5
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 106,5 1,0 2,2
S MUUT PALVELUT 106,1 0,8 1,7
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 105,5 0,1 1,7
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 116,5 1,4 6,5
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 108,8 0,8 1,7
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 103,4 3,3 -3,0
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 105,4 1,2 0,4
52.10 Varastointipalvelut 110,2 1,6 0,5
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 95,9 -0,1 -1,9
53 Posti- ja kuriiripalvelut 130,1 0,2 4,2
53.10 Postin yleispalvelut 134,0 0,1 4,8
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 110,6 0,4 1,3
56 Ravitsemispalvelut 107,6 0,6 1,3
58 Kustannuspalvelut 111,7 0,7 3,2
61 Televiestintäpalvelut 102,2 -1,0 -1,7
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 104,1 -0,1 -0,1
63 Tietopalvelut 92,9 -1,3 -0,4
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,9 0,0 0,3
68.20B Liiketilojen vuokrat 103,3 0,4 1,3
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,1 0,4 2,3
69.10 Lakiasiainpalvelut 113,3 1,0 2,1
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,5 0,1 2,5
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,4 -0,4 1,6
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 101,2 0,3 -0,2
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,4 0,9 0,9
73.1 Mainospalvelut 104,0 0,9 0,9
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 93,7 -0,8 -1,7
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 104,7 0,6 1,7
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 107,1 0,5 1,5
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 109,0 1,1 2,3
81.2 Siivouspalvelut 106,0 0,2 1,1
85 Koulutuspalvelut 106,0 -0,7 0,4
86 Terveydenhuoltopalvelut 113,2 3,4 3,5
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,9 0,9 3,4
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 102,3 1,1 1,7
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 107,1 0,4 0,9
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 104,7 2,0 3,0

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2020, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 25.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. huhtikuu 2020, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 1. neljännes 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2020/04/thi_2020_04_2020-05-25_tau_023_fi.html