Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 28.2.2022

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 23,4 prosenttia edellisvuoden tammikuusta

Korjattu 28.2.2022. Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat nousivat keskimäärin 23,4 prosenttia vuoden 2021 tammikuusta vuoden 2022 tammikuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat nousivat 21,9 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat nousivat 25 prosenttia.

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–01/2022

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–01/2022
Teollisuuden tuottajahintojen nousuun vaikutti erityisesti öljytuotteiden, perusmetallien sekä paperin ja paperituotteiden kallistuminen edellisen vuoden tammikuusta.

Vientihintaindeksi nousi 24,9 ja tuontihintaindeksi nousi 25,3 prosenttia vuodessa. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 18,1 prosenttia. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 15,5 prosenttia.

Vientihintaindeksin nousuun vaikutti erityisesti perusmetallien, öljytuotteiden sekä paperin ja paperituotteiden kallistuminen edellisen vuoden tammikuusta. Tuontihintaindeksin nousuun puolestaan vaikutti erityisesti raakaöljyn ja maakaasun sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kallistuminen.

Joulukuusta tammikuuhun teollisuuden tuottajahinnat nousivat 1,5 prosenttia. Tuottajahintoja nosti erityisesti öljytuotteiden sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kallistuminen edelliseen kuukauteen verrattuna.

Tuottajahintaindeksien painorakenteet päivitetty

Tuottajahintaindeksit ovat vuosittaisia ketjuindeksejä, mikä tarkoittaa, että indeksien painorakenne päivitetään vuosittain aina kunkin vuoden tammikuussa. Myös tuote- ja yritysotoksia päivitetään samassa yhteydessä. Uusimman painorakennepäivityksen myötä etenkin sähkön, raakaöljyn ja öljytuotteiden painoarvo indekseissä kasvoi, jolloin näiden tuoteryhmien hintamuutoksilla on vuoden 2022 indekseissä nykyistä suurempi vaikutus.

Painorakenteiden laatimisessa käytetään tuoreimpia saatavilla olevia kansantalouden tilinpidon, teollisuustuotantotilaston ja Tullin ulkomaankauppatilaston tietoja. Tilinpidon tarjonta- ja käyttötaulujen tuoreimmat tiedot koskivat vuotta 2019. Tarkimman tason tuoteryhmä- ja yrityspainot pohjautuvat vuoden 2020 Tullin ulkomaankauppatilaston ja teollisuustuotantotilaston tietoihin. Painorakenteet on lopuksi hintapäivitetty joulukuulle 2021.

Painorakenteiden ja otoksen päivittäminen parantaa indeksien laatua, koska niiden avulla voidaan ottaa nopeammin huomioon tuotannossa, viennissä ja tuonnissa tapahtuvat rakenteelliset muutokset. Indeksien painorakenteiden jakaumatiedot ovat saatavilla tilaston kotisivuilla Menetelmäselosteet-osion alla.

Tuottajahintaindeksit 2015=100, tammikuu 2022

Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Teollisuuden tuottajahintaindeksi, yhteensä 127,9 1,5 23,4
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi, kotimaiset tavarat 127,8 0,0 21,9
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi, vientitavarat 128,0 3,2 25,0
Vientihintaindeksi 127,7 3,1 24,9
Tuontihintaindeksi 130,7 2,0 25,3
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 125,3 0,9 18,1
Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 123,2 0,3 15,5

Tuottajahintaindeksit 1949=100, tammikuu 2022

Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Tuotannon hintaindeksi 2461 1,5 23,4
Viennin hintaindeksi 2119 3,1 24,9
Tuonnin hintaindeksi 2004 2,0 25,3
Tukkuhintaindeksi 2727 0,3 15,5

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2022, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, tuottajahinnat@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja

Julkaisu pdf-muodossa (398,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 28.02.2022

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. tammikuu 2022. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2022/01/thi_2022_01_2022-02-28_tie_001_fi.html