Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.2.2022

Producentpriserna för industrin steg med 23,4 procent från januari året innan

Korrigering 28.2.2022. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för industrin med i genomsnitt 23,4 procent från januari 2021 till januari 2022 . Producentpriserna på industriprodukter som såldes på hemmamarknaden steg med 21,9 procent, medan producentpriserna på exportprodukter steg med 25 procent.

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–01/2022

Producentprisindex för industrin 2015=100, 1/2015–01/2022
Ökningen av producentpriserna för industrin påverkades speciellt av att oljeprodukter, basmetaller samt papper och pappersprodukter blev dyrare jämfört med januari året innan.

Exportprisindexet steg med 24,9 procent och importprisindexet med 25,3 procent på årsnivå. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror steg med 18,1 procent. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter steg med 15,5 procent.

Ökningen av exportprisindexet påverkades särskilt av att basmetaller, oljeprodukter samt papper och pappersprodukter blev dyrare jämfört med januari året innan. Till ökningen av importprisindexet bidrog i sin tur särskilt att råolja och naturgas samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare.

Producentpriserna för industrin steg med 1,5 procent från december till januari. Producentpriserna steg i synnerhet på grund av att oljeprodukter samt kemikalier och kemiska produkter blev dyrare jämfört med föregående månad.

Producentprisindexens viktstrukturer har uppdaterats

Producentprisindexen är årliga kedjeindex, vilket innebär att indexens viktstruktur uppdateras årligen i januari respektive år. Även produkt- och företagsurvalet uppdateras samtidigt. I och med den nyaste uppdateringen av viktstrukturen ökade särskilt elens, råoljans och oljeprodukternas vikt i indexen, vilket innebär att prisförändringarna i dessa produktgrupper har större inverkan i indexen år 2022.

Vid utarbetandet av viktstrukturerna används de nyaste tillgängliga uppgifterna i nationalräkenskaperna, statistiken över industriproduktionen och Tullens utrikeshandelsstatistik. De senaste uppgifterna i räkenskapernas tillgångs- och användningstabeller gällde år 2019. Produktgrupps- och företagsvikterna på den mest detaljerade nivån baserar sig på uppgifterna i Tullens utrikeshandelsstatistik och i statistiken över industriproduktionen för år 2020. Slutligen har viktstrukturerna prisuppdaterats till december 2021.

Uppdateringen av viktstrukturerna och urvalet förbättrar kvaliteten på indexen, eftersom man med hjälp av dem snabbare kan beakta strukturella ändringar i produktionen, exporten och importen. Uppgifter om fördelningen i indexens viktstrukturer är tillgängliga på statistikgrenens ingångssida under avsnittet Metodbeskrivningar.

Producentprisindex 2015=100, januari 2022

Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Producentprisindex för industrin, totalt 127,9 1,5 23,4
- Producentprisindex för industrin, inhemska varor 127,8 0,0 21,9
- Producentprisindex för industrin, exporterade varor 128,0 3,2 25,0
Exportprisindex 127,7 3,1 24,9
Importprisindex 130,7 2,0 25,3
Basprisindex för hemmamarknadsvaror 125,3 0,9 18,1
Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inkl. skatter 123,2 0,3 15,5

Producentprisindex 1949=100, januari 2022

Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Produktionsprisindex 2461 1,5 23,4
Exportprisindex 2119 3,1 24,9
Importprisindex 2004 2,0 25,3
Partiprisindex 2727 0,3 15,5

Källa: Producentprisindex 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, tuottajahinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (350,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 28.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2022. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/01/thi_2022_01_2022-02-28_tie_001_sv.html