Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 10.4.2013

Omistusasunnoissa ja vuokra-asunnoissa asuvien tulotasoissa ei muutosta vuonna 2011

Omistus- ja vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien välinen tuloero pysyi samana vuonna 2011. Kotitalouden kulutusyksikköä kohti laskettujen käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli omistusasunnoissa asuvilla 24 006 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvilla 16 245 euroa vuonna 2011. Tulot olivat samansuuruiset kuin vuotta aikaisemmin. Kaikkien kotitalouksien mediaanitulot olivat 21 534 euroa vuonna 2011. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen tulonjakotilastosta.

Kotitalouksien reaalitulot ja reaalitulot pois lukien asumiskustannukset vuosina 1990–2011, tulokäsite: kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani

Kotitalouksien reaalitulot ja reaalitulot pois lukien asumiskustannukset vuosina 1990–2011, tulokäsite: kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani
Asumiskustannusten aikasarjatiedot ovat vuodesta 2002 lähtien.

Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulot ovat kehittyneet paremmin kuin vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla 1990-luvun puolivälistä lähtien lähes yhtäjaksoisesti. Vuodesta 1995 vuoteen 2011 kotitalouksien kulutusyksikköä kohti laskettujen eli ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani kasvoi reaalisesti 45 prosenttia omistusasunnoissa ja 25 prosenttia vuokralla asuvilla kotitalouksilla. Vuonna 2011 tulot eivät kasvaneet kummallakaan ryhmällä.

Kotitalouksien asumiskustannukset olivat keskimäärin 18,2 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista vuonna 2011. Omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla asumiskustannusten keskimääräinen tulo-osuus oli 14,1 prosenttia vuonna 2011. Osuus oli suurempi kuin edellisvuonna, jolloin se oli 13,3 prosenttia. Vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla asumiskustannusten tulo-osuus pysytteli sitä vastoin lähes samana. Se oli keskimäärin 26,7 prosenttia vuonna 2011, kolmen prosentin kymmenyksen suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Omistusasunnoissa asuvista kotitalouksista 3,1 prosentilla ja vuokralla asuvista kotitalouksista 12,6 prosentilla asumiskustannusten tulo-osuus ylitti 40 prosenttia. Kotitalouksissa yhteensä näin suuret asumiskustannukset olivat 6,1 prosentilla. Määrä kasvoi edellisvuodesta (5,5 % vuonna 2010).

Vuokralla asuvien tulotaso oli 67,7 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulotasosta vuonna 2011 ryhmien mediaanituloilla mitattuna. Asumiskustannusten maksamisen jälkeen kotitalouden kulutusyksikköä kohti laskettujen käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli vuokralla asuvilla 11 008 euroa, mikä oli 53,1 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien mediaanitulosta (20 741 euroa) vuonna 2011. Vuonna 2010 vuokralla asuvien tulotaso oli 52,3 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tulotasosta.


Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 09 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala

Julkaisu pdf-muodossa (413,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 10.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2011/04/tjt_2011_04_2013-04-10_tie_001_fi.html