Julkaistu: 12.10.2007

Tutkimus- ja kehittämismenot lähes 5,8 miljardia euroa

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot nousivat Suomessa vuoden 2006 aikana lähes 300 miljoonalla eurolla kaikkiaan 5,8 miljardiin euroon. Kasvu oli jo neljättä vuotta neljän prosentin luokkaa. Yritysten osuus lisäyksestä oli 230 miljoonaa euroa ja prosenteissa 80. Kasvua kertyi myös sekä korkeakoulu- että julkisella sektorilla. Vuonna 2007 t&k-menojen arvioidaan ylittävän 6 miljardin euron rajan.

Elektroniikan ja sähkötuotteiden tutkimus- ja kehityspanosten kasvu jatkui vuonna 2006. Toimialan t&k-menot nousivat lähes 100 miljoonaa euroa 2,3 miljardiin euroon. Teollisuustoimialoista myös metalli- ja konepajateollisuuden sekä kemianteollisuuden t&k-panostukset olivat vahvassa kasvussa. Edellisessä lisäystä tuli 37 ja jälkimmäisessäkin 30 miljoonaa euroa. Muista toimialoista muun liike-elämää palvelevan toiminnan t&k kehittyi menoin mitaten suotuisimmin, 30 miljoonaa euroa.

Tutkimus- ja kehittämismenojen bruttokansantuoteosuudeksi muodostui 3,45 prosenttia vuonna 2006. Osuus laski hieman edellisestä vuodesta, sillä bruttokansantuote kasvoi t&k-panostuksiakin nopeammin.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain sekä osuus bruttokansantuotteesta vuosina 2000-2006

Vuosi Yritykset Julkinen sektori* Korkeakoulusektori Yhteensä T&k-menojen
BKT-osuus**
milj. € % milj. € % milj. € % milj. € %
2000 3 135,9 70,9 497,4 11,2 789,3 17,8 4 422,6 3,34
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 3,30
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,35
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 3,43
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 3,45
2005 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,8 3,48
2006 4 107,8 71,3 574,2 10,0 1 079,2 18,7 5 761,2 3,45

* ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)

** Bkt 2005 ja 2006 Tilastokeskuksen ennakkotietoja

Tarkemmat tiedot saatavilla joulukuussa ilmestyvässä julkaisussa Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2006.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Markku Virtaharju (09) 1734 3290, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 12.10.2007

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2006/tkke_2006_2007-10-12_tie_001.html