Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain, reaalimuutos ja osuus bruttokansantuotteesta vuosina 2001-2007 sekä arvio vuodelle 2008

Vuosi Yritykset Julkinen
sektori***
Korkeakoulu-
sektori
Yhteensä
Reaalimuutos
ed. vuodesta
T&k-menojen
BKT-osuus**
milj. € % milj. € % milj. € % milj. € % %
2001 3 284,0 71,1 500,9 10,8 834,1 18,1 4 619,0 1,4 3,30
2002 3 375,1 69,9 529,7 11,0 925,6 19,2 4 830,3 3,3 3,35
2003 3 527,9 70,5 515,4 10,3 961,7 19,2 5 005,0 4,0 3,43
2004 3 683,5 70,1 530,1 10,1 1 039,8 19,8 5 253,4 4,3 3,45
2005 3 876,9 70,8 554,7 10,1 1 042,1 19,0 5 473,8 3,8 3,48
2006 4 107,8 71,3 574,2 10,0 1 079,2 18,7 5 761,2 3,9 3,45
2007 4 513,4 72,3 564,7 9,0 1 164,6 18,7 6 242,7 5,3 3,47
2008* 4 661,3 72,3 559,5 8,7 1 225,2 19,0 6 446,0 . 3,37

* arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella

** bkt 2006 ja 2007 Tilastokeskuksen ennakkotietoja, bkt 2008 valtiovarainministeriön ennuste

*** ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)


Päivitetty 23.10.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2007, Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sektoreittain, reaalimuutos ja osuus bruttokansantuotteesta vuosina 2001-2007 sekä arvio vuodelle 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2007/tkke_2007_2008-10-23_tau_000.html