Taulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2008

Suorittaja Rahoituslähde
Yritykset Julkinen sektori* Korkeakoulusektori Ulkomaat** Yhteensä
milj. €      milj. €      milj. €      milj. €      % milj. €      %
Yritykset 4 580,0 89,8 215,1 4,2 - - 306,9 6,0 5 102,0 100,0
Julkinen sektori* 80,5 13,7 446,0 75,8 - - 61,9 10,5 588,5 100,0
Korkeakoulusektori 85,1 7,2 459,5 38,9 548,8 46,5 87,2 7,4 1 180,6 100,0
Yhteensä 4 745,6 69,1 1 120,6 16,3 548,8 8,0 456,1 6,6 6 871,1 1 00,0
* ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
** ml. oman konsernin ulkomaisten yksiköiden rahoitus

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2008, Taulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2008/tkke_2008_2009-11-26_tau_002_fi.html