Taulukko 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain vuosina 2007 ja 2008

Maakunta T&k-menot 2007 T&k-menot 2008
Yhteensä Osuus t&k-menoista Yhteensä Osuus t&k-menoista
milj. € % milj. € %
Koko maa 6 242,7 100,0 6 871,1 100,0
Uusimaa 2 506,9 40,2 2 816,6 41,0
Itä-Uusimaa 71,4 1,1 84,4 1,2
Varsinais-Suomi 630,4 10,1 659,7 9,6
Satakunta 79,7 1,3 82,4 1,2
Kanta-Häme 81,5 1,3 78,5 1,1
Pirkanmaa 1 010,2 16,2 1 116,7 16,3
Päijät-Häme 58,2 0,9 65,8 1,0
Kymenlaakso 27,9 0,4 26,8 0,4
Etelä-Karjala 93,2 1,5 100,9 1,5
Etelä-Savo 32,4 0,5 26,9 0,4
Pohjois-Savo 147,0 2,4 141,9 2,1
Pohjois-Karjala 67,2 1,1 64,8 0,9
Keski-Suomi 252,6 4,0 261,3 3,8
Etelä-Pohjanmaa 29,9 0,5 30,4 0,4
Pohjanmaa 119,2 1,9 151,1 2,2
Keski-Pohjanmaa 14,2 0,2 15,2 0,2
Pohjois-Pohjanmaa 939,3 15,0 1 068,5 15,6
Kainuu 22,6 0,4 15,8 0,2
Lappi 56,9 0,9 60,6 0,9
Ahvenanmaa 1,8 0,0 2,8 0,0

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2008, Taulukko 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain vuosina 2007 ja 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2008/tkke_2008_2009-11-26_tau_003_fi.html