Taulukko 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta t&k-menojen mukaan suurimmissa seutukunnissa vuosina 2007 ja 2008

Seutukunta T&k-menot 2007 T&k-menot 2008 T&k-menot
asukasta*
kohti
2008
Yhteensä    Osuus t&k-
menoista   
yritysten  
osuus
Yhteensä    Osuus t&k-
menoista
yritysten  
osuus
milj. € % % milj. € % % € /asukas
Koko maa 6 242,7 100,0 72 6 871,1 100,0 74 1 293
Helsinki 2 472,6 39,6 67 2 786,5 40,6 70 2 193
Tampere 967,2 15,5 81 1 087,9 15,8 82 3 260
Oulu 912,1 14,6 83 1 037,2 15,1 84 4 838
Turku 350,5 5,6 56 365,9 5,3 55 1 202
Salo 264,3 4,2 100 273,4 4,0 100 4 265
Jyväskylä 211,4 3,4 56 235,3 3,4 60 1 392
Vaasa 107,6 1,7 87 137,3 2,0 89 1 514
Kuopio 117,6 1,9 29 112,5 1,6 30 939
Lappeenranta 77,8 1,2 52 85,5 1,2 58 1 218
Porvoo 71,3 1,1 100 83,9 1,2 99 1 097
Joensuu 62,9 1,0 26 63,4 0,9 30 545
Lahti 55,0 0,9 84 63,0 0,9 89 367
Pori 41,7 0,7 80 41,9 0,6 85 304
Rauma 34,5 0,6 92 37,6 0,5 93 569
Forssa 33,5 0,5 32 35,0 0,5 28 987
Hämeenlinna 38,1 0,6 78 31,9 0,5 79 347
Rovaniemi 30,1 0,5 19 27,3 0,4 23 430
Raahe 20,2 0,3 88 23,6 0,3 89 676
Lohja 19,6 0,3 86 20,9 0,3 85 253
Kemi-Tornio 18,3 0,3 77 20,4 0,3 83 335
* suhteutettu vuoden 2008 keskiväkilukuun

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2008, Taulukko 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta t&k-menojen mukaan suurimmissa seutukunnissa vuosina 2007 ja 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2008/tkke_2008_2009-11-26_tau_004_fi.html