Taulukko 5. Yritysten t&k-henkilökunta vuonna 2008

Toimiala TOL 2008 T&k-henkilöstö
Yhteensä    Tutkijat, tuotekehitysinsinöörit
Lkm %
Yritykset yhteensä 41 762 28 344 67,9
Teollisuus yhteensä 27 670 20 097 72,6
...Elintarviketeollisuus (TOL 10-12) 845 382 45,2
...TEVANAKE-teollisuus (TOL 13-15) 138 63 45,4
...Puunjalostusteollisuus (TOL 16-18) 1 027 516 50,2
...Kemianteollisuus (TOL 19-22) 3 265 1 626 49,8
...Metalli- ja konepajateollisuus (TOL 24-25,28-30) 5 568 3 621 65,0
...Elektroniikkateollisuus (TOL 26-27) 16 023 13 478 84,1
...Muu teollisuus (TOL 23, 31-33) 805 411 51,1
Energia- ja jätehuolto (TOL 35-39) 408 283 69,4
Rakentaminen (TOL 41-43) 507 243 47,8
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta (TOL 45-46) 749 448 59,9
Kuljetus ja varastointi (TOL 49-53) 170 66 38,8
Atk, ohjelmistot, konsultointi (TOL 62) 5 941 3 319 55,9
Muu informaatio ja viestintä (TOL 58-61, 63) 1 276 604 47,3
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 64-66) 524 178 33,9
Arkkitehti- yms. palvelut (TOL 71) 2 123 1 589 74,9
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 72) 1 556 1 082 69,6
Muut toimialat (TOL 01-03, 05-09, 70, 73-74, 90-95) 838 436 52,0

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2008, Taulukko 5. Yritysten t&k-henkilökunta vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2008/tkke_2008_2009-11-26_tau_005_fi.html