Taulukko 6A. Yritysten t&k-menot toimialoittain (TOL 2002) vuosina 2007–2008 ja arvio vuodelle 2009

Toimiala TOL 2002 T&k-menot 2007 T&k-menot 2008 T&k-menot 2009*
Milj. €      % Milj. €       % Milj. €      %
Yritykset yhteensä 4 513,4 100,0 5 102,0 100,0 5 021,8 100,0
Teollisuus yhteensä 3 611,3 80,0 4 090,8 80,2 4 052,7 80,7
... Elintarviketeollisuus (TOL 15-16) 58,4 1,3 62,9 1,2 67,9 1,4
...TEVANAKE-teollisuus (TOL 17-19) 10,8 0,2 12,5 0,2 11,3 0,2
...Puunjalostusteollisuus (TOL 20-21) 97,2 2,2 107,1 2,1 91,8 1,8
...Kemianteollisuus (TOL 23-25) 341,5 7,6 358,3 7,0 356,5 7,1
...Metalli- ja konepajateollisuus (TOL 27-29,34-35) 494,1 10,9 516,2 10,1 497,3 9,9
...Elektroniikkateollisuus (TOL 30-33) 2 553,6 56,6 2 981,0 58,4 2 976,3 59,3
...Muu teollisuus 55,8 1,2 52,9 1,0 51,6 1,0
Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto (TOL 40-41) 9,6 0,2 11,0 0,2 13,8 0,3
Rakentaminen (TOL 45) 31,8 0,7 31,5 0,6 35,0 0,7
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta (TOL 51) 58,8 1,3 69,7 1,4 71,2 1,4
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne (TOL 60-64) 73,8 1,6 75,4 1,5 83,6 1,7
Rahoitustoiminta (TOL 65-67) 35,3 0,8 76,2 1,5 75,7 1,5
Tietojenkäsittelypalvelu (TOL 72) 355,7 7,9 365,4 7,2 364,4 7,3
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 73) 169,3 3,8 160,8 3,2 154,3 3,1
Muu liike-elämää palveleva toiminta (TOL 74) 145,0 3,2 195,8 3,8 149,1 3,0
Muut toimialat 22,7 0,5 25,5 0,5 21,9 0,4
* Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2008, Taulukko 6A. Yritysten t&k-menot toimialoittain (TOL 2002) vuosina 2007–2008 ja arvio vuodelle 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2008/tkke_2008_2009-11-26_tau_006_fi.html