Taulukko 6B. Yritysten t&k-menot toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2008 sekä arvio vuodelle 2009

Toimiala TOL 2008 T&k-menot 2008 T&k-menot 2009*
Milj. € % Milj. € %
Yritykset yhteensä 5 102,0 100,0 5 021,8 100,0
Teollisuus yhteensä 4 064,5 79,7 4 024,6 80,1
... Elintarviketeollisuus (TOL 10-12) 62,9 1,2 67,9 1,4
...TEVANAKE-teollisuus (TOL 13-15) 12,5 0,2 11,2 0,2
...Puunjalostusteollisuus (TOL 16-18) 115,1 2,3 99,5 2,0
...Kemianteollisuus (TOL 19-22) 336,0 6,6 332,9 6,6
...Metalli- ja konepajateollisuus (TOL 24-25,28-30) 539,0 10,6 520,2 10,4
...Elektroniikkateollisuus (TOL 26-27) 2 936,4 57,6 2 935,9 58,5
...Muu teollisuus (TOL 23, 31-33) 62,6 1,2 57,1 1,1
Energia- ja jätehuolto (TOL 35-39) 34,1 0,7 40,2 0,8
Rakentaminen (TOL 41-43) 32,9 0,6 36,0 0,7
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta (TOL 45-46) 70,0 1,4 70,7 1,4
Kuljetus ja varastointi (TOL 49-53) 20,2 0,4 26,7 0,5
Atk, ohjelmistot, konsultointi (TOL 62) 343,9 6,7 341,0 6,8
Muu informaatio ja viestintä (TOL 58-61, 63) 83,7 1,6 86,4 1,7
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 64-66) 76,2 1,5 75,7 1,5
Arkkitehti- yms. palvelut (TOL 71) 165,0 3,2 115,8 2,3
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 72) 160,8 3,2 154,3 3,1
Muut toimialat (TOL 01-03, 05-09, 70, 73-74, 90-95) 50,9 1,0 50,4 1,0
* Arvio kyselyvastausten ja muiden laskelmien perusteella

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2008, Taulukko 6B. Yritysten t&k-menot toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2008 sekä arvio vuodelle 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2008/tkke_2008_2009-11-26_tau_007_fi.html