Taulukko 7. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämismenot sektorin mukaan vuosina 2007 ja 2008

Sektori T&k-menot 2007 T&k-menot 2008
Yhteensä Osuus t&k-menoista Yhteensä Osuus t&k-menoista
Milj. € % Milj. € %
Julkinen sektori ja YVT-sektori* 564,7 100,0 588,5 100,0
Valtion hallinnonalat 502,3 88,9 526,0 89,4
... Valtioneuvoston kanslia 0,0 0,0 0,3 0,1
...Ulkoasiainministeriö - . - .
...Oikeusministeriö 1,8 0,3 2,1 0,4
...Sisäasiainministeriö 1,3 0,2 1,1 0,2
...Puolustusministeriö 23,2 4,1 23,3 4,0
...Valtiovarainministeriö 9,1 1,6 10,0 1,7
...Opetusministeriö 7,1 1,3 6,7 1,1
...Maa- ja metsätalousministeriö 108,9 19,3 115,5 19,6
...Liikenne- ja viestintäministeriö 22,4 4,0 25,8 4,4
...Työ- ja elinkeinoministeriö - . 228,3 38,8
...Kauppa- ja teollisuusministeriö 222,3 39,4 - .
...Sosiaali- ja terveysministeriö 93,6 16,6 101,4 17,2
...Työministeriö 0,9 0,2 - .
...Ympäristöministeriö 11,5 2,0 11,4 1,9
Kunnat 7,6 1,3 6,8 1,2
Muut julkiset laitokset** 18,4 3,3 19,3 3,3
YVT-sektori* 36,4 6,4 36,4 6,2
* yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta** lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2008, Taulukko 7. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämismenot sektorin mukaan vuosina 2007 ja 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2008/tkke_2008_2009-11-26_tau_008_fi.html