Taulukko 8. Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot vuosina 2007 ja 2008 korkeakouluittain

Korkeakoulu Tutkimusmenot Ulkopuolinen rahoitus
2007 2008 2008
Milj. € Milj. € %
Korkeakoulusektori yhteensä 1 164,6 1 180,6 54,7
Tiedeyliopistot yhteensä 950,0 993,9 51,7
...Helsingin yliopisto 239,7 250,5 53,0
...Turun yliopisto 82,5 87,3 45,4
...Åbo Akademi 31,6 36,4 54,3
...Oulun yliopisto 87,9 95,4 48,4
...Tampereen yliopisto 71,2 73,4 58,0
...Jyväskylän yliopisto 69,4 73,7 46,1
...Teknillinen korkeakoulu 125,4 135,8 63,5
...Helsingin kauppakorkeakoulu 14,3 14,7 47,3
...Svenska handelshögskolan 5,8 5,6 23,8
...Turun kauppakorkeakoulu 10,9 11,5 53,4
...Vaasan yliopisto 9,7 10,7 29,7
...Lappeenrannan teknillinen yliopisto 33,6 31,9 53,4
...Tampereen teknillinen yliopisto 70,9 71,6 49,2
...Kuopion yliopisto 53,2 52,2 53,6
...Joensuun yliopisto 31,8 31,6 36,2
...Lapin yliopisto 12,2 11,5 31,3
Taideyliopistot yhteensä 18,3 18,8 18,8
...Sibelius-Akatemia 5,3 5,4 6,1
...Taideteollinen korkeakoulu 7,9 8,6 33,6
...Teatterikorkeakoulu 3,3 3,2 10,5
...Kuvataideakatemia 1,7 1,7 -
Yliopistot yhteensä 968,3 1 012,7 51,1
Yliopistolliset keskussairaalat 79,3 77,4 99,1
Ammattikorkeakoulut 117,0 90,5 57,6

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala (09) 1734 3327, Ari Leppälahti (09) 1734 3237, Marianne Kaplas (09) 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2008, Taulukko 8. Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot vuosina 2007 ja 2008 korkeakouluittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2008/tkke_2008_2009-11-26_tau_009_fi.html