Liitetaulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2011

Suorittaja Rahoituslähde
Yritykset Julkinen sektori * Korkeakoulusektori Ulkomaat ** Yhteensä
     milj. €      %      milj. €      %      milj. €      %      milj. €      %      milj. €      %
Yritykset 4 555,1 90,2 241,5 4,8 - - 250,8 5,0 5 047,4 100,0
Julkinen sektori* 71,6 10,5 533,7 78,0 - - 79,1 11,6 684,4 100,0
Korkeakoulusektori 78,3 5,5 634,4 44,3 580,2 40,5 138,9 9,7 1 431,8 100,0
Yhteensä 4 705,0 65,7 1 409,7 19,7 580,2 8,1 468,7 6,5 7 163,7 100,0
* ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
** ml. oman konsernin ulkomaisten yksiköiden rahoitus

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 09 1734 3327, Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2011, Liitetaulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2011/tkke_2011_2012-10-31_tau_002_fi.html