Liitetaulukko 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain vuosina 2010 ja 2011

Maakunta T&k-menot 2010 T&k-menot 2011
milj. € % milj. € %
Koko maa 6 971,3 100,0 7 163,7 100,0
Uusimaa 2 966,4 42,6 3 102,4 43,3
Itä-Uusimaa 80,9 1,2
Varsinais-Suomi 690,8 9,9 746,8 10,4
Satakunta 90,3 1,3 109,0 1,5
Kanta-Häme 87,9 1,3 84,5 1,2
Pirkanmaa 1 119,2 16,1 1 073,5 15,0
Päijät-Häme 58,5 0,8 65,4 0,9
Kymenlaakso 29,0 0,4 26,7 0,4
Etelä-Karjala 89,2 1,3 89,1 1,2
Etelä-Savo 33,4 0,5 39,4 0,6
Pohjois-Savo 160,1 2,3 150,1 2,1
Pohjois-Karjala 82,2 1,2 87,6 1,2
Keski-Suomi 203,7 2,9 211,9 3,0
Etelä-Pohjanmaa 33,3 0,5 46,3 0,6
Pohjanmaa 175,1 2,5 195,2 2,7
Keski-Pohjanmaa 16,4 0,2 22,0 0,3
Pohjois-Pohjanmaa 970,0 13,9 1 008,6 14,1
Kainuu 21,1 0,3 25,4 0,4
Lappi 62,2 0,9 74,1 1,0
Ahvenanmaa 1,8 0,0 5,7 0,1

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 09 1734 3327, Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2011, Liitetaulukko 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain vuosina 2010 ja 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2011/tkke_2011_2012-10-31_tau_003_fi.html