Liitetaulukko 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta t&k-menojen mukaan suurimmissa seutukunnissa vuosina 2010 ja 2011

Seutukunta T&k-menot 2010 T&k-menot 2011 T&k-menot asukasta* kohti 2011
Yhteensä Osuus t&k-menoista yritysten osuus Yhteensä Osuus t&k-menoista yritysten osuus
milj. € % % milj. € % % € /asukas
Koko maa 6 971,3 100,0 69,6 7 163,7 100,0 70 1 330
Helsinki 2 957,6 42,4 67,0 2 997,9 41,8 67 2 110
Tampere 1 099,0 15,8 80,6 1 040,3 14,5 81 2 765
Oulu 934,6 13,4 79,4 975,9 13,6 81 4 279
Turku 379,2 5,4 46,5 366,4 5,1 50 1 180
Salo 289,2 4,1 99,7 357,3 5,0 100 5 534
Jyväskylä 178,2 2,6 39,7 186,5 2,6 34 1 069
Vaasa 160,5 2,3 87,2 180,5 2,5 83 1 934
Kuopio 128,2 1,8 22,3 118,1 1,6 22 967
Porvoo 80,1 1,1 98,8 92,8 1,3 99 1 607
Joensuu 79,9 1,1 22,8 86,4 1,2 25 701
Lappeenranta 74,3 1,1 36,9 68,9 1,0 42 768
Lahti 58,5 0,8 78,9 65,4 0,9 76 324
Rauma 34,3 0,5 94 55,8 0,8 91 851
Pori 52,3 0,8 63 50,3 0,7 77 365
Rovaniemi 30,4 0,4 18 41,5 0,6 36 642
Seinäjoki 27,5 0,4 72 39,2 0,5 70 315
Forssa 41,7 0,6 29 39,0 0,5 30 1 107
Hämeenlinna 32,8 0,5 71 34,2 0,5 60 365
Etelä-Pirkanmaa 9,1 0,1 91 23,6 0,3 98 545
Kemi-Tornio 24,5 0,4 72 23,3 0,3 77 385
* suhteutettu vuoden 2011 keskiväkilukuun

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 09 1734 3327, Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2011, Liitetaulukko 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta t&k-menojen mukaan suurimmissa seutukunnissa vuosina 2010 ja 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2011/tkke_2011_2012-10-31_tau_004_fi.html