Liitetaulukko 5. Yritysten t&k-henkilökunta vuonna 2011

  T&k-henkilöstö yhteensä Tutkijat, tuotekehitysinsinöörit
Lkm Lkm %
Yritykset yhteensä 40 949 27 960 68,3
Teollisuus yhteensä 24 462 18 144 74,2
...Elintarviketeollisuus (TOL 10-12) 796 350 43,9
...Tekstiilit, vaatteet ja nahkatuotteet (TOL 13-15) 133 70 52,7
...Puunjalostusteollisuus (TOL 16-18) 890 469 52,7
...Kemianteollisuus (TOL 19-22) 2 716 1 362 50,1
...Metalli- ja konepajateollisuus (TOL 24-25,28-30) 5 879 3 789 64,5
...Elektroniikkateollisuus (TOL 26-27) 13 287 11 677 87,9
...Muu teollisuus (TOL 23, 31-33) 761 427 56,1
Energia- ja jätehuolto (TOL 35-39) 622 376 60,4
Rakentaminen (TOL 41-43) 734 252 34,4
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta (TOL 45-46) 1 014 640 63,2
Kuljetus ja varastointi (TOL 49-53) 153 53 34,8
Atk, ohjelmistot, konsultointi (TOL 62) 6 201 3 502 56,5
Muu informaatio ja viestintä (TOL 58-61, 63) 1 640 969 59,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 64-66) 676 294 43,5
Arkkitehti- yms. palvelut (TOL 71) 1 859 1 263 67,9
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 72) 1 859 1 404 75,5
Muut toimialat (TOL 01-03, 05-09, 47, 55-56, 68-70, 73-75, 77-82, 84-88, 90-99) 1 729 1 061 61,4

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 09 1734 3327, Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2011, Liitetaulukko 5. Yritysten t&k-henkilökunta vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2011/tkke_2011_2012-10-31_tau_005_fi.html