Liitetaulukko 6. Yritysten t&k-menot toimialoittain vuosina 2010-2011

Toimiala TOL 2008 T&k-menot 2010 T&k-menot 2011
Milj. € % Milj. € %
Yritykset yhteensä 4 854,5 100,0 5 047,4 100,0
Teollisuus yhteensä 3 867,2 79,7 3 878,1 76,8
... Elintarviketeollisuus (TOL 10-12) 64,5 1,3 64,2 1,3
...Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet (TOL 13-15) 8,6 0,2 6,8 0,1
...Puunjalostusteollisuus (TOL 16-18) 116,7 2,4 90,8 1,8
...Kemianteollisuus (TOL 19-22) 300,9 6,2 321,8 6,4
...Metalli- ja konepajateollisuus (TOL 24-25,28-30) 498,2 10,3 564,3 11,2
...Elektroniikkateollisuus (TOL 26-27) 2 817,2 58,0 2 769,6 54,9
...Muu teollisuus (TOL 23, 31-33) 61,0 1,3 60,6 1,2
Energia- ja jätehuolto (TOL 35-39) 41,1 0,8 51,6 1,0
Rakentaminen (TOL 41-43) 57,8 1,2 49,7 1,0
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta (TOL 45-46) 68,8 1,4 86,6 1,7
Kuljetus ja varastointi (TOL 49-53) 10,5 0,2 15,6 0,3
Atk, ohjelmistot, konsultointi (TOL 62) 303,3 6,2 344,2 6,8
Muu informaatio ja viestintä (TOL 58-61, 63) 110,9 2,3 105,2 2,1
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 64-66) 68,6 1,4 71,3 1,4
Arkkitehti- yms. palvelut (TOL 71) 135,7 2,8 90,4 1,8
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 72) 115,8 2,4 248,2 4,9
Muut toimialat (TOL 01-03, 05-09, 47, 55-56, 68-70, 73-75, 77-82, 84-88, 90-99) 74,9 1,5 106,5 2,1

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 09 1734 3327, Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2011, Liitetaulukko 6. Yritysten t&k-menot toimialoittain vuosina 2010-2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2011/tkke_2011_2012-10-31_tau_006_fi.html