Liitetaulukko 7. Yritysten tutkimus- ja kehittämismenot suurimmissa tuoteryhmissä vuonna 2011

Tuoteryhmä T&k-menot
Milj. € %
Yritykset yhteensä 5 047,4 100,0
Tietokoneet sekä elektroniset ja optiset tuotteet 2 637,5 52,3
Muut koneet ja laitteet 313,0 6,2
Atk, ohjelmistot, konsultointi jne. 250,9 5,0
Sähkölaitteet 250,1 5,0
Televiestintä 204,7 4,1
Lääkeaineet ja lääkkeet 171,9 3,4
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 120,9 2,4
Metallituotteet (pl. koneet ja laitteet) 98,9 2,0
Tutkimus ja kehittäminen 96,2 1,9
Muut tuoteryhmät 903,4 17,9

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 09 1734 3327, Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2011, Liitetaulukko 7. Yritysten tutkimus- ja kehittämismenot suurimmissa tuoteryhmissä vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2011/tkke_2011_2012-10-31_tau_007_fi.html