Liitetaulukko 8. Yritysten t&k-menot tutkimustyypeittäin 2011

Toimiala TOL 2008 T&k-menot 2011 Perustutkimus Soveltava tutkimus Kehittämistyö
Milj. € % % %
Yritykset yhteensä 5 047,4 4,3 13,4 82,2
Teollisuus yhteensä 3 878,1 4,1 13,6 82,3
... Elintarviketeollisuus (TOL 10-12) 64,2 10,1 21,1 68,8
...Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet (TOL 13-15) 6,8 9,8 0,6 89,6
...Puunjalostusteollisuus (TOL 16-18) 90,8 10,9 35,7 53,4
...Kemianteollisuus (TOL 19-22) 321,8 5,2 36,2 58,6
...Metalli- ja konepajateollisuus (TOL 24-25,28-30) 564,3 11,5 19,0 69,4
...Elektroniikkateollisuus (TOL 26-27) 2 769,6 2,1 8,9 89,0
...Muu teollisuus (TOL 23, 31-33) 60,6 5,9 17,5 76,6
Energia- ja jätehuolto (TOL 35-39) 51,6 2,6 14,9 82,5
Rakentaminen (TOL 41-43) 49,7 2,1 19,5 78,3
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta (TOL 45-46) 86,6 9,1 7,3 83,6
Kuljetus ja varastointi (TOL 49-53) 15,6 4,2 18,0 77,7
Atk, ohjelmistot, konsultointi (TOL 62) 344,2 1,4 15,7 82,9
Muu informaatio ja viestintä (TOL 58-61, 63) 105,2 2,2 14,7 83,2
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 64-66) 71,3 3,4 3,9 92,8
Arkkitehti- yms. palvelut (TOL 71) 90,4 6,4 16,2 77,5
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 72) 248,2 10,1 8,5 81,4
Muut toimialat (TOL 01-03, 05-09, 47, 55-56, 68-70, 73-75, 77-82, 84-88, 90-99) 106,5 7,5 15,7 76,7

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 09 1734 3327, Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2011, Liitetaulukko 8. Yritysten t&k-menot tutkimustyypeittäin 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2011/tkke_2011_2012-10-31_tau_008_fi.html