Liitetaulukko 9. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämismenot sektorin mukaan vuosina 2010 ja 2011

Sektori T&k-menot 2010 T&k-menot 2011
Milj. € % Milj. € %
Julkinen sektori+YVT-sektori* 692,0 100,0 684,4 100,0
Valtion hallinnonalat 605,2 87,5 596,9 87,2
...Valtioneuvoston kanslia 0,2 0,0 0,2 0,0
...Ulkoasiainministeriö . .
...Oikeusministeriö 2,3 0,3 2,2 0,3
...Sisäasiainministeriö 0,3 0,0 1,0 0,1
...Puolustusministeriö 31,3 4,5 25,4 3,7
...Valtiovarainministeriö 8,6 1,2 5,8 0,8
...Opetus- ja kulttuuriministeriö 7,1 1,0 6,6 1,0
...Maa- ja metsätalousministeriö 125,8 18,2 128,0 18,7
...Liikenne- ja viestintäministeriö 34,0 4,9 29,6 4,3
...Työ- ja elinkeinoministeriö 270,3 39,1 274,8 40,1
...Sosiaali- ja terveysministeriö 106,0 15,3 101,7 14,9
...Ympäristöministeriö 19,2 2,8 21,8 3,2
Kunnat 13,4 1,9 14,3 2,1
Muut julkiset laitokset** 26,1 3,8 22,5 3,3
YVT-sektori 47,4 6,8 50,7 7,4
* yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta
** lähinnä sosiaaliturvarahastot ja -laitokset

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 09 1734 3327, Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2011, Liitetaulukko 9. Julkisen sektorin tutkimus- ja kehittämismenot sektorin mukaan vuosina 2010 ja 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2011/tkke_2011_2012-10-31_tau_009_fi.html