Liitetaulukko 10. Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot vuosina 2010 ja 2011 korkeakouluittain

Korkeakoulu Tutkimusmenot Ulkopuolinen rahoitus
2010 2011 2011
Milj. € Milj. € %
Korkeakoulusektori yhteensä 1 424,8 1 431,8 60,2
Yliopistot yhteensä 1 203,4 1 194,9 57,2
... Helsingin yliopisto 282,6 306,7 53,1
...Turun yliopisto 131,3 114,3 54,6
...Åbo Akademi 43,3 46,6 57,0
...Oulun yliopisto 121,9 114,4 60,0
...Tampereen yliopisto 76,1 72,7 64,6
...Jyväskylän yliopisto 79,9 95,3 51,2
...Aalto-yliopisto 204,5 196,5 62,8
...Svenska handelshögskolan 7,2 6,2 28,8
...Vaasan yliopisto 11,2 13,0 55,1
...Lappeenrannan teknillinen yliopisto 38,5 38,1 61,2
...Tampereen teknillinen yliopisto 83,5 69,3 72,5
...Itä-Suomen yliopisto 98,7 98,7 51,3
...Lapin yliopisto 13,2 13,1 75,0
...Sibelius-Akatemia 6,1 6,5 6,0
...Teatterikorkeakoulu 3,3 2,2 8,9
...Kuvataideakatemia 2,0 1,3 8,5
Yliopistolliset keskussairaalat 72,0 71,7 99,2
Ammattikorkeakoulut 149,4 165,3 65,4

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tero Luhtala 09 1734 3327, Marianne Kaplas 09 1734 3421, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2011, Liitetaulukko 10. Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot vuosina 2010 ja 2011 korkeakouluittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2011/tkke_2011_2012-10-31_tau_010_fi.html