Liitetaulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2012

Suorittaja Rahoituslähde
Yritykset 1) Julkinen sektori Korkeakoulusektori Ulkomaat Yhteensä
Milj. € % Milj. € % Milj. € % Milj. € % Milj. € %
Yritykset 4 067,4 86,6 246,2 5,2 381,4 2) 8,1 4 695,0 100,0
1) Julkinen sektori 62,5 9,4 522,1 78,8 77,6 11,7 662,2 100,0
Korkeakoulusektori 75,4 5,1 638,0 43,3 618,6 41,9 142,6 9,7 1 474,6 100,0
Yhteensä 4 205,4 61,6 1 406,3 20,6 618,6 9,1 601,7 8,8 6 831,9 100,0
1) ml. YVT (yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta)
2) ml. oman konsernin ulkomaisten yksiköiden rahoitus

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, Jukka Partanen 09 1734 3507, Tero Luhtala 09 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2012, Liitetaulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suorittajasektorin ja rahoituslähteen mukaan vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2012/tkke_2012_2013-10-31_tau_002_fi.html