Liitetaulukko 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain vuosina 2011 ja 2012

Maakunta T&k-menot 2011 T&k-menot 2012
Milj. € % Milj. € %
Yhteensä 7 163,8 100,0 6 831,9 100,0
Uusimaa 3 102,4 43,3 2 962,2 43,4
Varsinais-Suomi 746,8 10,4 725,5 10,6
Satakunta 109,0 1,5 108,5 1,6
Kanta-Häme 84,5 1,2 85,6 1,3
Pirkanmaa 1 073,5 15,0 932,7 13,7
Päijät-Häme 65,4 0,9 70,1 1,0
Kymenlaakso 26,7 0,4 23,4 0,3
Etelä-Karjala 89,1 1,2 112,1 1,6
Etelä-Savo 39,4 0,6 42,0 0,6
Pohjois-Savo 150,1 2,1 156,2 2,3
Pohjois-Karjala 87,6 1,2 86,4 1,3
Keski-Suomi 211,9 3,0 226,5 3,3
Etelä-Pohjanmaa 46,3 0,6 49,8 0,7
Pohjanmaa 195,2 2,7 198,1 2,9
Keski-Pohjanmaa 22,0 0,3 23,0 0,3
Pohjois-Pohjanmaa 1 008,6 14,1 931,5 13,6
Kainuu 25,4 0,4 26,3 0,4
Lappi 74,1 1,0 67,1 1,0
Ahvenanmaa 5,7 0,1 5,0 0,1

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, Jukka Partanen 09 1734 3507, Tero Luhtala 09 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2012, Liitetaulukko 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot maakunnittain vuosina 2011 ja 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2012/tkke_2012_2013-10-31_tau_003_fi.html