Liitetaulukko 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta t&k-menojen mukaan suurimmissa seutukunnissa vuosina 2011 ja 2012

  T&k-menot 2011 T&k-menot 2012 1) T&k-menot asukasta kohti 2012
Yhteensä Osuus t&k-menoista yritysten osuus Yhteensä Osuus t&k-menoista yritysten osuus
MIlj. € % % Milj. € % % €/asukas
Koko maa 7 163,8 100,0 70,5 6 831,9 100,0 68,7 1 261,9
Helsinki 2 997,9 41,8 67,1 2 862,2 41,9 65,3 1 990,6
Tampere 1 040,3 14,5 81,2 911,7 13,3 77,1 2 397,7
Oulu 975,9 13,6 81,0 898,8 13,2 80,1 3 884,3
Turku 366,4 5,1 49,9 388,3 5,7 53,3 1 241,1
Salo 357,3 5,0 99,6 312,1 4,6 99,6 4 852,9
Jyväskylä 186,5 2,6 34,1 197,7 2,9 36,4 1 121,7
Vaasa 180,5 2,5 82,7 184,8 2,7 82,5 1 963,0
Kuopio 118,1 1,6 22,0 119,1 1,7 21,1 966,5
Lappeenranta 68,9 1,0 42,4 97,3 1,4 52,5 1 084,0
Porvoo 92,8 1,3 99,1 91,4 1,3 98,9 1 578,5
Joensuu 86,4 1,2 25,1 85,2 1,2 24,1 689,0
Lahti 65,4 0,9 75,5 70,1 1,0 78,4 346,2
Pori 50,3 0,7 77,2 55,7 0,8 81,4 404,6
Rauma 55,8 0,8 91,3 51,1 0,7 90,0 779,3
Seinäjoki 39,2 0,5 69,9 40,7 0,6 67,9 324,4
Rovaniemi 41,5 0,6 36,4 38,7 0,6 29,9 595,6
Forssa 39,0 0,5 29,8 36,9 0,5 27,4 1 054,3
Hämeenlinna 34,2 0,5 60,0 34,4 0,5 65,2 366,0
Mikkeli 22,3 0,3 31,9 25,5 0,4 39,7 351,6
Kokkola 21,6 0,3 57,9 22,4 0,3 60,1 427,6
1) suhteutettu vuoden 2012 keskiväkilukuun

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, Jukka Partanen 09 1734 3507, Tero Luhtala 09 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2012, Liitetaulukko 4. Tutkimus- ja kehittämistoiminta t&k-menojen mukaan suurimmissa seutukunnissa vuosina 2011 ja 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2012/tkke_2012_2013-10-31_tau_004_fi.html