Liitetaulukko 5. Yritysten t&k-henkilökunta vuonna 2012

Toimiala T&k-henkilöstö yhteensä Tutkijat, tuotekehitysinsinöörit
Lkm Lkm %
Yritykset yhteensä 40 296 27 225 68
Teollisuus yhteensä 22 216 16 102 72
    Elintarviketeollisuus (TOL 10-12) 747 389 52
    Tekstiilit, vaatteet, nahkatuotteet (TOL 13-15) 118 59 50
    Puunjalostusteollisuus (TOL 16-18) 851 418 49
    Kemianteollisuus (TOL 19-22) 2 629 1 474 56
    Metalli- ja konepajateollisuus (TOL 24-25,28-30) 6 020 4 043 67
    Elektroniikkateollisuus (TOL 26-27) 11 056 9 331 84
    Muu teollisuus (TOL 23, 31-33) 794 389 49
Energia- ja jätehuolto (TOL 35-39) 747 462 62
Rakentaminen (TOL 41-43) 832 296 36
Tukkukauppa ja agentuuritoiminta (TOL 45-46) 1 176 785 67
Kuljetus ja varastointi (TOL 49-53) 179 56 31
Atk, ohjelmistot, konsultointi (TOL 62) 6 893 3 940 57
Muu informaatio ja viestintä (TOL 58-61, 63) 1 444 904 63
Rahoitus- ja vakuutustoiminta (TOL 64-66) 983 527 54
Arkkitehti- yms. palvelut (TOL 71) 1 723 1 187 69
Tutkimus ja kehittäminen (TOL 72) 2 057 1 717 83
Muut toimialat (TOL 01-03, 05-09, 47, 55-56, 68-70, 73-75, 77-82, 84-88, 90-99) 2 046 1 249 61

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, Jukka Partanen 09 1734 3507, Tero Luhtala 09 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2012, Liitetaulukko 5. Yritysten t&k-henkilökunta vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2012/tkke_2012_2013-10-31_tau_005_fi.html