Liitetaulukko 10. Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot vuosina 2011 ja 2012 korkeakouluittain

  Tutkimusmenot Ulkopuolisen rahoituksen osuus
2011 2012 2012
Milj. € Milj. € %
Korkeakoulusektori yhteensä 1 431,8 1 474,6 58,8
Yliopistot yhteensä 1 194,9 1 255,3 56,4
    Helsingin yliopisto 306,7 316,7 55,2
    Turun yliopisto 114,3 115,0 53,9
    Åbo Akademi 46,6 45,7 56,2
    Oulun yliopisto 114,4 117,3 62,8
    Tampereen yliopisto 72,7 72,1 62,4
    Jyväskylän yliopisto 95,3 95,9 53,6
    Aalto-yliopisto 196,5 213,2 57,5
    Svenska handelshögskolan 6,2 7,3 35,4
    Vaasan yliopisto 13,0 15,0 45,1
    Lappeenrannan teknillinen yliopisto 38,1 43,7 60,6
    Tampereen teknillinen yliopisto 69,3 75,0 68,0
    Itä-Suomen yliopisto 98,7 104,1 47,5
    Lapin yliopisto 13,1 13,3 69,7
    Sibelius-Akatemia 6,5 7,0 9,1
    Teatterikorkeakoulu 2,2 2,4 13,3
    Kuvataideakatemia 1,3 1,1 12,8
Yliopistolliset keskussairaalat 71,7 62,9 94,5
Ammattikorkeakoulut 165,3 167,0 63,1

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 09 1734 3421, Jukka Partanen 09 1734 3507, Tero Luhtala 09 1734 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2012, Liitetaulukko 10. Korkeakoulusektorin tutkimustoiminnan menot vuosina 2011 ja 2012 korkeakouluittain . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2012/tkke_2012_2013-10-31_tau_010_fi.html