Liitetaulukko 4. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suurimmissa tuoteryhmissä (tavarat tai palvelut) vuonna 2013

Tuoteryhmä T&k-menot
Milj. €        %        
Yritykset yhteensä 4 602,4 100,0
Tietokoneet sekä elektroniset ja optiset tuotteet 1 916,6 41,6
Muut koneet ja laitteet 409,5 8,9
Atk, ohjelmistot, konsultointi jne. 331,6 7,2
Sähkölaitteet 289,9 6,3
Televiestintä 247,1 5,4
Lääkeaineet ja lääkkeet 151,1 3,3
Tutkimus ja kehittäminen 149,0 3,2
Kemikaalit ja kemialliset tuotteet 113,8 2,5
Metallituotteet (pl. koneet ja laitteet) 99,9 2,2
Massa, paperi ja paperituotteet 83,3 1,8
Muut tuoteryhmät 810,7 17,6

Lähde: Tutkimus- ja kehittämistoiminta 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marianne Kaplas 029 551 3421, Tero Luhtala 029 551 3327, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 30.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämistoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6206. 2013, Liitetaulukko 4. Yritysten tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot suurimmissa tuoteryhmissä (tavarat tai palvelut) vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.5.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkke/2013/tkke_2013_2014-10-30_tau_004_fi.html